Tertio 1058 - ���de totale mens vormen, daar komt het op aan���