Tertio 1057 - “Wetenschap en technologie zijn erfgenamen van theologie”

“Wetenschap en technologie zijn erfgenamen van theologie”

“Er is geen technocratische eenheid tussen wetenschap en beleid”, stelt Frederiek Depoortere (KU Leuven) in Tertio van 13/5/’20. In “Mens zijn in het antropoceen” belicht de docent hoe religie en spiritualiteit een rol te spelen hebben in een wereld die wordt beheerst door wetenschap en technologie. Net daar kan het christendom een relevante stem hebben.

“Technologie roept zowel grote verwachtingen als grote onrust en angst op”, betoogt Frederiek Depoortere. “Veel van wat we vandaag vanzelfsprekend vinden, is het resultaat van het dominante bestel van wetenschap, technologie en kapitalisme. Tegelijk moeten we erkennen dat de wisselwerking tussen wetenschap, technologie en kapitalisme veel problemen oplevert. We mogen dan wel nood hebben aan technologische innovatie en ontwikkeling – daar moeten we blijven op inzetten –, het is verkeerd ons heil te verwachten van technologie alleen. Die spanning komt bijzonder tot uiting in de ecologische crisis. Die is mede veroorzaakt door allerlei technologische ontwikkelingen. Maar we hebben die technologie ook wel nodig om tot oplossingen te komen.”

“Onderzoek naar de figuur van de ingenieur toont aan dat die de erfgenaam is van een bepaalde traditie die handenarbeid en ambachtswerk beschouwde als middelen waarmee het beeld van God in de mensheid kon worden hersteld nadat het met de zondeval verloren was gegaan”, weet Depoortere. “Die theologische interesse heeft d natuurwetenschappen een boost gegeven. Isaac Newton bijvoorbeeld was eveneens sterk theologisch geïnteresseerd. Laten we bovendien niet vergeten dat de eerste ingenieurs monniken waren. Zij legden moerassen droog om vruchtbare gronden op de zee terug te winnen. Een strikte scheiding tussen wetenschap en technologie zien we in de geschiedenis niet. Lange tijd waren ze nauw vervlochten. Wetenschap en technologie zijn erfgenamen van theologische ideeën en opvattingen.”

Lees het volledige interview deze week in Tertio.
Proefnummer of abonnement: www.tertio.be

U kan ook gebruikmaken van de voordelige 12x12-formule: stort 12 euro en ontvang 12 weken Tertio. Klik hier voor meer info.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​