Tertio 1055 - Helemaal thuis in meerdere religies

Helemaal thuis in meerdere religies

Behoor je in het Westen als gelovige tot een minderheid, dan is het al helemaal uitzonderlijk om je tot meerdere religieuze of spirituele tradities tegelijk te bekennen. Of niet? Politicus Sammy Mahdi (CD&V) en André van der Braak (VU Amsterdam) getuigen in Tertio nr. 1.055 van 29/4/’20 over hun meervoudige religieuze betrokkenheid, voormalig VU-onderzoeker en auteur Joantine Berghuijs plaatst een en ander in een ruimer kader.

Pas vanaf het middelbaar begon het Sammy Mahdi te dagen dat het niet doorsnee is om op te groeien met een katholieke moeder en een islamitische vader. Hij omarmt die twee religieuze tradities van harte. “In plaats van ze te relativeren, valoriseer ik ze net allebei”, benadrukt het federaal parlementslid van CD&V. Hij omschrijft zichzelf als spiritueel eclecticus: “Ik heb een eigen puzzel gelegd met wat ik heb meegenomen van mijn vader en moeder en vanuit andere hoeken. Ik hou ervan op fundamenteel niveau na te denken over het hier en nu. Over het morgen en overmorgen. Over het fascinerende gegeven dat we leven en bewust zijn. Ook als maatschappij moeten we dat veel meer doen, vind ik.”

De Amerikaanse theoloog en voorman van de interreligieuze dialoog Paul Knitter heeft een beroemd boek gepubliceerd, Zonder Boeddha kan ik geen christen zijn. Die stelling beaamt André van der Braak, en hij voegt eraan toe: “Zonder Maria kan ik geen boeddhist zijn”. Hij ziet verschillende religies als talen waarin de ziel zich kan uitdrukken. “Maar volgens mij moet je die talen niet mengen, net zoals je geen Engels en Frans in één zin door elkaar haspelt. En je moet ook niet proberen om tot een soort universeel Esperanto te komen. Juist de verschillen tussen religies zijn voor mij de moeite waard.”

Joantine Berghuijs, auteur van “Meervoudig religieus. Spirituele openheid en creativiteit onder Nederlanders” wijst erop dat kerklidmaatschap en kerkbezoek vandaag de dag niet de enige relevante indicatoren zijn voor religieuze betrokkenheid: “Ook buiten de kerken zijn veel mensen met religie bezig. Uit ons onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat 41 procent van de bevolking met één religieuze traditie verbonden is (de “monoreligieuzen”), 23 procent met twee of meer religieuze tradities (de “meervoudig religieuzen”). MRB is dus zeker geen randverschijnsel. De combinatie christendom-boeddhisme (13 procent) komt het vaakst voor – en let wel: juist binnen de kerken. Van al wie betrokken zijn bij bijvoorbeeld de rooms-katholieke kerk, is 42 procent in die zin meervoudig religieus.”

Lees hier het volledige interview met Sammy Mahdi.

Abonneer of vraag een proefexemplaar via www.tertio.be

Nog geen abonnee? Vraag een proefnummer aan of maak gebruik van de 12x12-formule: 12 weken Tertio voor slechts 12 euro. Klik hier voor meer info.

In de spotlight: 

Nuttig of onnuttig

Het kan verkeren, dat wist Bredero al, en soms zelfs heel vlug. Waar in januari en februari de Vlaamse media-aandacht zich toespitste op de euthanasiezaak rond Tine Nys, focust de pers zich nu bijna volledig op de corona-pandemie. “Van een strijd voor de dood naar een strijd tegen de dood”, betoogt René Stockman, generale overste van de Broeders van Liefde in een opinie in Tertio nr. 1.055 van 29 april 2020.
» Lees verder

Helemaal thuis in meerdere religies

Behoor je in het Westen als gelovige tot een minderheid, dan is het al helemaal uitzonderlijk om je tot meerdere religieuze of spirituele tradities tegelijk te bekennen. Of niet? Politicus Sammy Mahdi (CD&V) en André van der Braak (VU Amsterdam) getuigen in Tertio nr. 1.055 van 29/4/’20 over hun meervoudige religieuze betrokkenheid, voormalig VU-onderzoeker en auteur Joantine Berghuijs plaatst een en ander in een ruimer kader.
» Lees verder

Door en door christelijk

Zoals vissen niet beseffen dat ze in het water leven, zo hebben veel Europeanen niet in de gaten hoe christelijk hun cultuur en gedrag zijn. De Britse bestsellerauteur Tom Holland besloot onze ogen te openen met een turf van ruim 600 bladzijden die duidelijk maakt hoe sterk het christendom in het verleden de westerse beschaving vormde, maar tegelijk aanwijst hoe we vandaag nog altijd schatplichtig blijven aan het christendom in onze moraal en opvattingen. Tertio nr. 1.055 van 29 april 2020 zet Hollands boek “Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde” in de kijker.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​