Tertio 1055 - Door en door christelijk

Door en door christelijk

Zoals vissen niet beseffen dat ze in het water leven, zo hebben veel Europeanen niet in de gaten hoe christelijk hun cultuur en gedrag zijn. De Britse bestsellerauteur Tom Holland besloot onze ogen te openen met een turf van ruim 600 bladzijden die duidelijk maakt hoe sterk het christendom in het verleden de westerse beschaving vormde, maar tegelijk aanwijst hoe we vandaag nog altijd schatplichtig blijven aan het christendom in onze moraal en opvattingen. Tertio nr. 1.055 van 29 april 2020 zet Hollands boek “Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde” in de kijker.

Tom Holland staat bekend als een expert in de geschiedenis van de oudheid, maar hoe langer hij zich bezighield met de Grieken en de Romeinen, hoe meer hij van hen vervreemdde. Hij liet hun wrede wereld achter zich en kwam steeds meer in de ban van de revolutionaire boodschap die het christendom bracht: naastenliefde en zorg voor de zwaksten kwamen in de plaats van de wet van de sterkste.

Holland stelt vast dat onze cultuur – zelfs waar ze seculier of atheïstisch is – doordrongen is van het christendom, veel meer dan dat ze beïnvloed is door de Grieken en de Romeinen. “Al heeft die godsdienst ook fouten en misdaden begaan, als je de vergelijking maakt tussen het geweld van de prechristelijke en de christelijke wereld, dan kom je tot de vaststelling dat die godsdienst ons moreel vooruit heeft geholpen. Het christendom heeft niet alleen in Europa maar ook daarbuiten een revolutie in humaniteit teweeggebracht”, verduidelijkte Holland. “De invloed van het christendom op onze cultuur kan moeilijk worden overschat. Ze is wellicht zelfs het meest christelijk waar ze het ontkent dat te zijn. Jezus ging in tegen allerlei vastgeroeste tradities die mensen uitsloten. Dat maakt dat er een soort morele anarchie in het christendom zit. De verwerping van de institutionele vormen van religie behoort in mijn ogen tot het DNA van het christendom en dat is juist ook wat de seculiere cultuur doet. Ik heb de indruk dat we het kerkinstituut en de dogma’s hebben verworpen, maar niet de moraal. Die zit veel dieper ingebakken dan we denken.”

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Nog geen abonnee? Vraag een proefnummer aan of maak gebruik van de 12x12-formule: 12 weken Tertio voor slechts 12 euro. Klik hier voor meer info.

In de spotlight: 

Nuttig of onnuttig

Het kan verkeren, dat wist Bredero al, en soms zelfs heel vlug. Waar in januari en februari de Vlaamse media-aandacht zich toespitste op de euthanasiezaak rond Tine Nys, focust de pers zich nu bijna volledig op de corona-pandemie. “Van een strijd voor de dood naar een strijd tegen de dood”, betoogt René Stockman, generale overste van de Broeders van Liefde in een opinie in Tertio nr. 1.055 van 29 april 2020.
» Lees verder

Helemaal thuis in meerdere religies

Behoor je in het Westen als gelovige tot een minderheid, dan is het al helemaal uitzonderlijk om je tot meerdere religieuze of spirituele tradities tegelijk te bekennen. Of niet? Politicus Sammy Mahdi (CD&V) en André van der Braak (VU Amsterdam) getuigen in Tertio nr. 1.055 van 29/4/’20 over hun meervoudige religieuze betrokkenheid, voormalig VU-onderzoeker en auteur Joantine Berghuijs plaatst een en ander in een ruimer kader.
» Lees verder

Door en door christelijk

Zoals vissen niet beseffen dat ze in het water leven, zo hebben veel Europeanen niet in de gaten hoe christelijk hun cultuur en gedrag zijn. De Britse bestsellerauteur Tom Holland besloot onze ogen te openen met een turf van ruim 600 bladzijden die duidelijk maakt hoe sterk het christendom in het verleden de westerse beschaving vormde, maar tegelijk aanwijst hoe we vandaag nog altijd schatplichtig blijven aan het christendom in onze moraal en opvattingen. Tertio nr. 1.055 van 29 april 2020 zet Hollands boek “Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde” in de kijker.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​