Tertio 1051 - Selectie op leeftijd

Selectie op leeftijd

De mogelijkheid van een rampscenario bij de coronapandemie leidde onlangs tot het opstellen door ethische commissies van triagerichtlijnen voor de ziekenhuizen. Daar kwam dan ook nog eens een advies van de geriaters bovenop. In een opinie in Tertio nr. 1.051 van 1 april 2020 gaat filosoof Herman De Dijn na hoe ethisch verantwoord die richtlijnen zijn.

Gents filosoof Ignaas Devisch, betrokken bij het advies van de FOD Volksgezondheid, stelt dat het ethisch onverantwoord is te selecteren op leeftijd: alle personen zijn moreel gesproken gelijk in waarde. Elke mens heeft inderdaad dezelfde menselijke waardigheid, ongeacht zijn of haar kwaliteiten of capaciteiten, en heeft evenzeer recht op zorg. Het UZ Leuven communiceerde via de voorzitter van haar ethische commissie, Martin Hiele, daarentegen wel met leeftijd rekening te willen houden. Bij gelijke overlevingskansen en schaarse middelen moet volgens de Leuvense richtlijn in extreme omstandigheden waarin triage onvermijdelijk is, de jongere patiënt voorrang krijgen op basis van het “fair inningsprincipe”. Dat stelt dat eenieder het recht heeft op het (zo goed mogelijk) voltooien van een normale levensloop. In functie daarvan is niet de gelijkheid tussen personen maar de ongelijkheid van “aantal genoten levensjaren” van belang, en dat speelt in het voordeel van de jongere patiënt. Pas in laatste instantie worden andere (internationaal erkende) principes gehanteerd zoals “first come, first served” en eventueel, zo nodig, loting.

Lees de integrale opinie hier.

Nog geen abonnee? Vraag een proefnummer aan of maak gebruik van de 12x12-formule: 12 weken Tertio voor slechts 12 euro. Klik hier voor meer info.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​