Tertio 1050 - ���verzoeningsgedachte maakte deel uit van vaders dna���