Tertio 1045 - Met ambitie

Standpunt Emmanuel Van Lierde

Met ambitie

Toen op 16 februari 2000 de eerste editie van Tertio verscheen, dachten sommigen dat het blad geen lang leven zou zijn beschoren. Het zou al een succes zijn als dat nicheproduct 4 jaar op de markt kon blijven. Natuurlijk was het een precair project en het is nog altijd niet vanzelfsprekend, maar ondertussen zijn we 20 jaar verder en bestaat dit unieke christelijke opinieweekblad nog steeds. Bert Claerhout, medeoprichter en de eerste hoofdredacteur, beschouwt de huidige verjaardag dan ook als zijn persoonlijke hoogtepunt en overwinning (zie blz. 8-11): de oprichters waren geen waaghalzen, ze voelden terecht aan dat er een leemte was in het Vlaamse medialandschap en dat hun journalistieke product kans op slagen had. Ze hebben hard gevochten voor hun droom. Nu mogen ze fier terugblikken.

De stichters hadden ambitie. Dat blijkt ook uit de naamkeuze van dit blad (zie blz. 4). Refererend aan het pauselijke schrijven Tertio millennio adveniente was het opzet de blijvende maatschappelijke relevantie van het christendom voor het 3de millennium zichtbaar maken. Tertio wou een hoopvolle boodschap uitdragen voor de komende 1000 jaar. Als dat geen ambitieus toekomstperspectief was!

Onveranderde missie

Sinds de oprichting is het missionstatement onveranderd gebleven. Eigenlijk werd het alleen maar urgenter om christenen een stem te geven in publieke debatten en vanuit de christelijke traditie een supplément d’âme aan te reiken aan wie zoekt naar zingeving, humaniteit en ethiek. Meer dan ooit is er in het huidige culturele, politieke en journalistieke klimaat nood aan een blad als Tertio. De maatschappelijke trends die eind de jaren 1990 aanleiding gaven tot het oprichten van dit opinieweekblad, zetten zich verder door: de ontkerkelijking en de religieuze ontbossing houden aan, de media hebben nog minder expertise in huis over religie, de politiek tracht godsdienst naar de privésfeer te verbannen, positieve verhalen en getuigenissen van gelovigen vinden geen gehoor en de ethische debatten blijven de gemoederen beroeren. Alleen faits divers en schandalen komen in het nieuws, het positieve van het geloof krijgt nauwelijks aandacht en diepgaande analyses over de rol van religie in de samenleving, bij ons en wereldwijd, blijven uit. Daarom is en blijft Tertio broodnodig om met kennis van zaken te informeren over geloof en om door een christelijke bril naar de actualiteit te kijken, “de tekenen van de tijd te lezen in het licht van het evangelie”.

Geëngageerd en constructief

Wie dat vandaag doet, zwemt tegen de stroom in, maar tegendraads zijn en een tegenstem bieden betekent niet “tegen” alles en iedereen zijn, verre van. De redactie wil vooral inspirerende verhalen van een profetische contrastgemeenschap brengen. Daarbij wordt vaak over het muurtje gekeken, want Vlaanderen is klein. Buitenlands nieuws en internationale stemmen krijgen veel ruimte in Tertio, mede omdat die duidelijk maken dat religie wereldwijd niet passé is en dat geloven ook in de 21ste eeuw relevant blijft. Het christendom en het geloof zijn niet aan een zwanenzang toe, ondanks wat sommigen vanuit de secularisatiethese dachten: dat religie definitief zou verdwijnen. Wie God langs de voordeur buitengooit, ziet Hem daarna langs de achterdeur terugkeren. De Blijde Boodschap is een ijzersterk product. Daar blijft de Tertio-redactie van overtuigd en dat wil ze met ambitie uitdragen. Ja, dit blad staat voor geëngageerde en constructieve journalistiek.

Feestjaar

In deze jubileumuitgave leest u hoe het verhaal van Tertio begon en evolueerde. Dit nummer geeft ook de aftrap voor een feestjaar. De 20ste verjaardag wordt gevierd met diverse evenementen in alle Vlaamse provincies met telkens internationale gasten (zie blz. 3). Opnieuw een bewuste keuze om ons te laven aan buitenlandse stemmen en van hen te vernemen hoe je vandaag christen kan zijn. We hopen u daar als lezer te mogen begroeten en zien die evenementen, naast de wekelijkse portie geestelijke vitaminen die we u langs deze weg aanreiken, als een belangrijke bijdrage aan de evangelisatie en de geloofsverdieping in onze contreien. Met uw steun en aanmoediging doet Tertio voort, graag nog vele, vele jaren!  III

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​