Tertio 1040 - ���waar is het missionaire elan gebleven���