Tertio 1039 - Luisterend oor en glimlach

Luisterend oor en glimlach

Joël Mercier, secretaris van de Congregatie voor de Clerus, dringt er in een interview in Tertio nr. 1.039 van 8 januari 2020 op aan dat priesters en leken met vreugde zouden getuigen van de schoonheid van het christendom, ondanks alle moeilijkheden en aanvallen op de kerk. “Jong en oud kunnen minstens beginnen met wat paus Franciscus “la pastorale de l’orielle et du sourire” noemt: een luisterend oor bieden en een glimlach schenken, kan iedereen”, vindt de Franse aartsbisschop.

Ondanks hun hoge leeftijd blijven veel oudere priesters in onze contreien actief, want wie zal hun werk anders voortzetten? In hun jeugd koesterden ze grote idealen, maar nu zijn er geen opvolgers. Welke boodschap heeft de Franse Curiebisschop voor de oudere priesters? “In ieders leven gaapt er wel een kloof tussen de dromen die je als adolescent koesterde en wat het leven uiteindelijk gebracht heeft. Het loopt niet altijd zoals we willen, verre van. In eerste instantie wil ik beklemtonen dat het leven van alle priesters, jong en oud, hetzelfde is: opzet is dat ze een broederlijke gemeenschap vormen rond de bisschop. In een samenleving die de ouderen wel eens vergeet, kan dat al een teken van tegenspraak zijn dat bij ons de oudere priesters nog altijd een plaats hebben en dat ze niet vergeten worden. Eenzaamheid is een grote kwaal. De eenheid onder de priesters leidt hopelijk tot een goede zorg voor elkaar”, stelt Joël Mercier.

“Het is belangrijk dat priesters waken over hun gezondheid. Al wie nog goed is, kan actief blijven en functies opnemen. Ze zijn sacerdos in aeternum, dus waarom niet? Het zou zonde zijn dat sommigen die hun leven gaven voor Christus en zijn kerk, zich plots overbodig en nutteloos voelen. De totale gegevenheid aan de Heer blijft. Leeftijd speelt daarin geen rol. Kijk maar naar paus Franciscus. En ook wie minder actief wordt, kan nog altijd Franciscus’ pastoraal van het oor en van de lach beoefenen. Dat kan iedereen. Dat zouden we meer moeten doen, gewoon een luisterend oor bieden en een glimlach schenken aan wie we op ons pad kruisen. Tot slot hebben de senioren meer oog voor het contemplatieve waardoor ze hun relatie met Christus sterker kunnen voeden. Er is wellicht meer tijd voor gebed. Is dat ook niet een uitnodiging van Christus: ‘waken en bidden’?”

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

In de spotlight: 

Problematiek multiresistente kiemen neemt toe

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft 2020 uitgeroepen tot Jaar van de Verpleeg- en Verloskundigen naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van Florence Nightingale (1820-1910). Ze maakte zich zorgen over het grote aantal verliezen bij de Britse troepen als gevolg van een gebrek aan hygiëne. “Troepen die tijdens militaire operaties geconfronteerd worden met infectieziektes is een eeuwigdurend verhaal”, bevestigt geneesheer generaal-majoor Pierre Neirinckx in Tertio 1.039 van 2 januari.
» Lees verder

Oorzaken van migratie aanpakken

De vluchtelingencrisis aanpakken, kan gelijken op dweilen met de kraan open. Je helpt de ene groep en morgen staan er andere migranten aan de deur. Noodhulp voor hen is op korte termijn gewenst, maar om het wereldwijde migratieprobleem echt aan te pakken, zijn acties op lange termijn vereist. Dat houdt bijvoorbeeld vredesopbouw in of de bescherming van de lokale landbouw tegen de klimaatverandering. Twee Vlaamse experts in Rome geven in het dossier in Tertio nr. 1.039 van 8 januari 2020 tekst en uitleg bij zulke preventiemaatregelen.
» Lees verder

Luisterend oor en glimlach

Joël Mercier, secretaris van de Congregatie voor de Clerus, dringt er in een interview in Tertio nr. 1.039 van 8 januari 2020 op aan dat priesters en leken met vreugde zouden getuigen van de schoonheid van het christendom, ondanks alle moeilijkheden en aanvallen op de kerk. “Jong en oud kunnen minstens beginnen met wat paus Franciscus “la pastorale de l’orielle et du sourire” noemt: een luisterend oor bieden en een glimlach schenken, kan iedereen”, vindt de Franse aartsbisschop.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​