Tertio 1038 - Engagement voor en in de wereld

Engagement voor en in de wereld

Met hun inzet voor medemensen, toekomstige generaties en de aarde tonen christenen zich bondgenoten in de samenlevingsopbouw. Ze zijn partners voor een integrale ecologie en een waarachtig humanisme. Die bijdrage aan het Europese project is volgens patriarch Bartholomeos in tijden van toenemende onverschilligheid en intolerantie cruciaal. In Tertio nr. 1.038 van 2 januari 2020 wijst de orthodoxe kerkleider er meteen op dat dat engagement voor en in de wereld de kerken geloofwaardig maakt.

Religies kunnen volgens de patriarch van Constantinopel de aarde niet verloochenen ten gunste van de hemel. “Religie ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid voor en in de wereld. Bijgevolg is geloof nooit te reduceren tot een privézaak. Gelovigen zijn geroepen zich te engageren in de wereld.” Bartholomeos beseft dat juist de orthodoxe kerk er vaak van beschuldigd werd de wereld te negeren omdat ze focust op spiritualiteit en liturgie. “Het panorthodox concilie van 2016 bewijst echter het tegendeel en toont dat de orthodoxe kerken begaan zijn met alle sociale uitdagingen van deze tijd: van ecologie tot individualisme, van migrantencrisis tot armoede, van oorlogen tot hongersnood, het passeerde tijdens ons concilie allemaal de revue.”

Met klem wijst de patriarch erop dat de kerken verdedigers zijn van de mensenrechten en dat ze de moderniteit omarmen. “Tot de centrale waarden van de orthodoxie behoort een specifieke ethiek waarin het respect voor de menselijke waardigheid, vrede en verzoening, naastenliefde en filantropie, de bescherming van het milieu cruciaal zijn.” Niet verwonderlijk dat christenen een cultuur van solidariteit met anderen, met toekomstige generaties en met de aarde promoten, dat ze de heiligheid van het leven verdedigen, vluchtelingen en migranten opvangen en initiatieven nemen tegen allerlei vormen van uitbuiting en moderne slavernij. “Kerken verwerpen alle onrecht en alles wat de sociale cohesie ondermijnt”, vat Bartholomeos samen.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​