Tertio 1036-37

Tertio 1036-37 van 18 december 2019

De gele hesjes voeren een opstand tegen de elite. Vlaanderen  dringt voor onderwijs aan op excellentie in plaats van gelijke kansen. Veel cultuur zou voorbehouden zijn aan een bovenlaag van de bevolking. Gelovigen vrezen dat de herstructureringen van het parochielandschap leiden tot een elitekerk. Kunnen het volkse en het verhevene hand in hand gaan of juist niet? De eindejaarsspecial van Tertio (nr. 1.036-1.037 van 18 december 2019) zoekt het spanningsveld op tussen elitair en egalitair.

In dit nummer leest u interviews met:

• theoloog Stefaan Paas over het christendom als minderheidsbeweging
• psycholoog Wouter Duyck over ons onderwijssysteem
• socioloog Hans Boutellier over de pragmacratie, een samenleving zonder ziel
• Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck over wonen en mobiliteit
• taalkundige Jacques Van Keymeulen over dialecten en standaardtaal
• schrijver Bart Van Loo over het door elkaar lopen van elitair en populair

Lees hier alvast het standpunt over Kerstmis als provocatie

Bent u benieuwd naar de spraakmakende interviews uit die special? Indien u geen abonnee bent, kunt u nog snel gebruikmaken van onze eindejaarsactie via www.tertio.be/eindejaarsactie-2019 of u kan die special aanvragen als kennismakingsnummer via secretariaat@tertio.be

In de spotlight: 

Theoloog Stefan Paas

“Je kunt in alle eerlijkheid zeggen dat de rechtstaat heel veel van de christelijke cultuur echoot. Zonder transcendent perspectief vallen de onvervreemdbare rechten en unieke waardigheid van mensen moeilijk te funderen. In tal van samenlevingen wordt dat idee niet begrepen. Mensen zijn eigenlijk vreselijk ongelijk en er zou alles voor te zeggen zijn een buitengewoon hiërarchische, ongelijke samenleving in te richten. Dat zou zelfs min of meer natuurlijk zijn. De reden dat – althans de meeste – westerlingen zo’n samenleving intuïtief verwerpen, heeft volgens mij veel te maken met de lange christelijke geschiedenis.”
» Lees verder

Cognitief psycholoog Wouter Duyck

“Dat we als samenleving onderwijs belangrijk vinden, tonen de begrotingscijfers: zowat een derde van het Vlaamse budget gaat naar onderwijs. De égalité-gedachte van de Verlichting verantwoordt die grote investering. Maar het voorbije decennium is in Vlaanderen sprake van een verkeerde égalité. Het gaat niet om morele of juridische gelijkwaardigheid, maar is gaandeweg een letterlijke gelijkheid geworden. Tegen gelijke kansen kan niemand iets hebben, maar het wordt wel een probleem als dat betekent dat we gelijke uitkomsten nastreven.”
» Lees verder

Socioloog Hans Boutellier

“De secularisering heeft niet zozeer geleid tot amoraliteit, maar tot hypermoraliteit. We zijn constant bezig te bepalen wat we vinden, wie we zijn, wat onze mening is, wat het standpunt is, hoe verontwaardigd we niet zijn. Aan de ene kant is dat verschrikkelijk; een helse herrie, maar aan de andere kant is dat in positieve zin een ander soort moreel systeem dat zich heeft ontwikkeld tegen de achtergrond van een netwerksamenleving in de geseculariseerde wereld. Het waarden- en normensysteem waardoor we ons laten leiden, is niet langer een vanzelfsprekend gegeven, maar wordt dag in dag uit opnieuw gevonden.”
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 1070

Tertio 1068-69

Tertio 1066-67