Tertio 1036-37 - Theoloog Stefan Paas

Theoloog Stefan Paas

“Je kunt in alle eerlijkheid zeggen dat de rechtstaat heel veel van de christelijke cultuur echoot. Zonder transcendent perspectief vallen de onvervreemdbare rechten en unieke waardigheid van mensen moeilijk te funderen. In tal van samenlevingen wordt dat idee niet begrepen. Mensen zijn eigenlijk vreselijk ongelijk en er zou alles voor te zeggen zijn een buitengewoon hiërarchische, ongelijke samenleving in te richten. Dat zou zelfs min of meer natuurlijk zijn. De reden dat – althans de meeste – westerlingen zo’n samenleving intuïtief verwerpen, heeft volgens mij veel te maken met de lange christelijke geschiedenis.”

Theoloog Stefan Paas belicht in Tertio nr. 1.036-1.037 van 18 december 2019 hoe het christendom ook als minderheid in een pluralistische samenleving een belangrijke bron van vitaliteit blijft.

Paas is een van de zes binnen- en buitenlandse denkers die aan het woord komen in de eindejaarsspecial van Tertio over het spanningsveld elitair-egalitair. Kunnen het volkse en het verhevene hand in hand gaan of niet? Kun je tegelijk de klemtoon leggen op excellentie en gelijke kansen? De redactie belicht dat actuele hete hangijzer vanuit diverse disciplines en invalshoeken.

Bent u benieuwd naar de spraakmakende interviews uit die special? Indien u geen abonnee bent, kunt u nog snel gebruikmaken van onze eindejaarsactie via www.tertio.be/eindejaarsactie-2019 of u kunt die special aanvragen als kennismakingsnummer via secretariaat@tertio.be

In de spotlight: 

Theoloog Stefan Paas

“Je kunt in alle eerlijkheid zeggen dat de rechtstaat heel veel van de christelijke cultuur echoot. Zonder transcendent perspectief vallen de onvervreemdbare rechten en unieke waardigheid van mensen moeilijk te funderen. In tal van samenlevingen wordt dat idee niet begrepen. Mensen zijn eigenlijk vreselijk ongelijk en er zou alles voor te zeggen zijn een buitengewoon hiërarchische, ongelijke samenleving in te richten. Dat zou zelfs min of meer natuurlijk zijn. De reden dat – althans de meeste – westerlingen zo’n samenleving intuïtief verwerpen, heeft volgens mij veel te maken met de lange christelijke geschiedenis.”
» Lees verder

Cognitief psycholoog Wouter Duyck

“Dat we als samenleving onderwijs belangrijk vinden, tonen de begrotingscijfers: zowat een derde van het Vlaamse budget gaat naar onderwijs. De égalité-gedachte van de Verlichting verantwoordt die grote investering. Maar het voorbije decennium is in Vlaanderen sprake van een verkeerde égalité. Het gaat niet om morele of juridische gelijkwaardigheid, maar is gaandeweg een letterlijke gelijkheid geworden. Tegen gelijke kansen kan niemand iets hebben, maar het wordt wel een probleem als dat betekent dat we gelijke uitkomsten nastreven.”
» Lees verder

Socioloog Hans Boutellier

“De secularisering heeft niet zozeer geleid tot amoraliteit, maar tot hypermoraliteit. We zijn constant bezig te bepalen wat we vinden, wie we zijn, wat onze mening is, wat het standpunt is, hoe verontwaardigd we niet zijn. Aan de ene kant is dat verschrikkelijk; een helse herrie, maar aan de andere kant is dat in positieve zin een ander soort moreel systeem dat zich heeft ontwikkeld tegen de achtergrond van een netwerksamenleving in de geseculariseerde wereld. Het waarden- en normensysteem waardoor we ons laten leiden, is niet langer een vanzelfsprekend gegeven, maar wordt dag in dag uit opnieuw gevonden.”
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​