Tertio 1036-37 - ���verkaveling behoort niet tot ons socio culturele dna���