Tertio 1032 - “Een louter centrumprofiel staat gelijk met geen profiel”

“Een louter centrumprofiel staat gelijk met geen profiel”

In Tertio nr. 940 van 14/2/’18 rekende politicoloog Bart Maddens voor dat, bij een grondwetsherziening, de N-VA op de wip zou zitten tussen katholieken en vrijzinnigen in het parlement. Daar kwam toen veel kritiek op. Dit jaar bleek echter dat het soms nuttig is koppen te tellen, geeft hij aan in Tertio nr. 1.032 van 20/11/’19.

Vanuit vrijzinnige hoek werd erop aangedrongen artikel 24 van de Grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Dat artikel verplicht het gemeenschapsonderwijs een keuze aan te bieden tussen godsdienstles en niet-confessionele zedenleer. Met de herzieningsverklaring zette men de deur open naar de vervanging door een nieuw vak “Levensbeschouwing, ethiek en filosofie”. In de Kamer werd het voorstel goedgekeurd met een ruime meerderheid van 96 tegen 39 stemmen. Het waren de 31 N-VA-kamerleden die de balans deden doorslaan naar het vrijzinnige kamp. De N-VA wou immers de hele grondwet voor herziening vatbaar verklaren. Daarom keurde de partij domweg alle herzieningsvoorstellen goed.

De vrijzinnigen juichten evenwel te vroeg. In de Senaat was er een onverwachte wending toen Bert Anciaux, gecoöpteerd senator voor de sp.a, plots verrassend katholiek uit de hoek kwam. Op zijn aansturen stemde de sp.a-fractie tegen. Daardoor werd het voorstel nipt verworpen, met 23 stemmen voor en 23 tegen. Bijgevolg is de afschaffing van het godsdienstonderwijs voorlopig van de baan. En toegegeven, dat incident bewijst ook dat het zwart-wit onderscheid tussen “vrijzinnige” en “katholieke” partijen te simplistisch is.

Maar toch, het zou naïef zijn te denken dat er tussen de partijen geen levensbeschouwelijke breuklijn meer loopt. Sterker nog, dat conflict lijkt actueler dan ooit sinds de verkiezingen.

Lees hier het volledige artikel.

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​