Tertio 1031 - ���theologie moet loskomen van het binnenkerkelijke���