Tertio 1030 - “Orthodoxie was mijn vaders leven”

“Orthodoxie was mijn vaders leven”

Het orthodoxe aartsbisdom van België van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel bestaat viert dit jaar zijn vijftigjarig jubileum. Tertio ging op bezoek in Brussel voor een kennismaking met Athenagoras Peckstadt. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden, is de metropoliet geboren en getogen in Oost-Vlaanderen.

Yves Peckstadt (1962) groeide op in Gent als derde van vier kinderen. Dat hij 6 jaar geleden werd aangesteld als aartsbisschop van de Orthodoxe kerk in de Benelux is goeddeels te danken aan zijn vader, de advocaat Ignace Peckstadt. Tijdens zijn schooljaren werd Peckstadt gegrepen door de orthodoxie. “Mijn vader was in de jaren 1940 leerling op het Sint-Barbaracollege”, legt de metropoliet uit. “Een pater sprak daar met veel passie over de orthodoxe kerk en nodigde regelmatig monniken uit om een liturgie in de Byzantijnse ritus bij te wonen.” Peckstadt verzamelde alles over de orthodoxie dat hij maar vinden kon. Ook zocht hij contact met orthodoxen en reisde naar orthodoxe landen. Toch ging hij pas echt overstag in 1960, toen in Brussel een Franstalige orthodoxe parochie de deuren opende.

Kroon

“Mijn vader heeft de stap naar de orthodoxe kerk nooit gezien als een afkeer van het rooms-katholicisme”, haast Athenagoras zich te zeggen. “Integendeel, hij is altijd heel actief gebleven in het ideaal van de oecumenische dialoog. Het was dat andere accent in de grote familie van het christendom dat hem trok.”

Lees hier nu gratis het integrale artikel.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​