Tertio 1028 - Ziekenhuizen wacht nog periode van onzekerheid

Ziekenhuizen wacht nog periode van onzekerheid

Met het oog op kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg gaf het federaal regeerakkoord van 10 oktober 2014 het startschot voor de uitbouw van ziekenhuisnetwerken en voor een grondige herziening van de ziekenhuisfinanciering. Vandaag staan de ziekenhuisnetwerken helemaal in de steigers, maar ontsieren rode cijfers het financieringsverhaal. Efficiëntiewinst is zeker mogelijk, maar lost niet alles op, laten zowel Niko Gobbin (AZ Sint-Lucas Gent) als Marc Geboers (Zorgnet-Icuro) klinken in Tertio 1.028 van 23/10/’19.  

Lage inkomsten, hoge uitgaven en een laag rendement. Een kluwen aan wetgeving door een versnippering van bevoegdheden, een bijzonder complex financieringssysteem en structurele onderfinanciering. Dat is kort samengevat de financiële realiteit waarbinnen ziekenhuizen vandaag moeten functioneren. Voor Niko Gobbin, algemeen directeur van het Gentse AZ Sint-Lucas, een dagelijkse opdracht – die hij met succes vervult, want zijn ziekenhuis doet het goed, ondanks een context van zware besparingen. “Een gelijktijdige toename van zorg door de vergrijzing en afbouw van overheidsmiddelen genereert vanzelf een probleem. Die middelen moeten finaal ergens vandaan komen. Direct zie je dan een stijging van de supplementen die aan de patiënt worden doorgerekend en zo komt de betaalbaarheid van de zorg in het gedrang.” Met het risico dat we evolueren naar een tweeklassensysteem van gezondheidszorg? “Ja, ik meen van wel. Dat is weliswaar een ideologische kwestie. Hoeveel zijn we als samenleving bereid te investeren in zorg? Naarmate de samenleving daarin minder solidair is, doen mensen meer een beroep op private hospitalisatieverzekeringen. Dat is nu al in grote mate het geval. Zo neemt de ongelijkheid verder toe en bekom je inderdaad een systeem met twee snelheden.”

In diezelfde context wordt het ziekenhuislandschap wordt grondig hertekend. De wet op de klinische netwerking die op 14 februari 2019 werd gestemd, stelt dat vanaf 1 januari 2020 “elk algemeen ziekenhuis deel moet uitmaken van één en slechts één locoregionaal klinisch netwerk”. Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro, ziet dat ziekenhuisdirecties zich ten volle realiseren dat het anders moet. “En toch, iedereen wil verandering maar niemand wil veranderen. In het model van de netwerken kom je als ziekenhuis terecht in een constellatie van teamwork tussen organisaties en moet je een deel van je autonomie opgeven. Dat is niet evident.” Kan je stellen dat netwerking in feite een verdoken vorm van besparing is? Geboers bevestigt dat besparingen nadrukkelijk aanwezig waren in de aanloop naar het verplichten van netwerken, maar nuanceert: “Aanvankelijk had men nogal radicaal de snelle sluiting van bepaalde diensten voor ogen. Ondertussen zien de beleidsmakers in dat het niet zo snel kan gaan. Het idee is nu dat je door samenwerking tussen grotere entiteiten de concurrentie deels uitschakelt.”

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​