Tertio 1027 - Gezinnen in de kou

Standpunt Kelly Keasberry

Gezinnen in de kou

Het beloofde een warm Vlaanderen te worden met de regering-Jambon. Investeringen, de lat moest hoger, welvaart tot aan de horizon. Maar wat te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook. Een koude douche volgde. De komende regeerperiode zal er worden gesneden, en hard. In totaal wil de regering 2,2 miljard euro besparen. Een van de belangrijkste posten is de kinderbijslag. Onder meer door het kindergeld voor het derde kind vijf jaar lang in het oude systeem niet te indexeren, mikt de regering op een besparing van 110 miljoen euro.

Onaangenaam verrast

“Deze besparingen zijn heviger dan verwacht”, reageert PVDA-fractievoorzitter Jos D’Haese. “Ze snijden de zuurstof van onze samenleving af. Voor de kinderbijslag gaat het over 110 miljoen euro die de komende vijf jaar uit de zakken van de gezinnen wordt gehaald. En dat voor een regering die zichzelf op de borst klopt over haar investeringen.” Ook de Gezinsbond is onaangenaam verrast. “Het Vlaamse regeerakkoord rept met geen woord over mogelijke besparingen in de kinderbijslag”, zegt Yves Coemans, attaché gezinsinkomen bij de studiedienst. “Toch lezen we tot onze verbazing in de kranten dat de Vlaamse regering miljoenen wil besparen op de kinderbijslag.”

Polyamorie

De bui komt evenwel niet onverwacht. Het gezin staat al langer onder druk. Sla een krant open en je wordt bekogeld met polyamorie of vrije liefde. Individuele vrijheid is niet langer een keuze, maar verworden tot het hoogste goed. Een must die tot elke prijs moet worden uitgeleefd. Wie “nog” gelooft in liefde en trouw, moet dringend worden ontvoogd, en mainstream media maken daar haast mee. Geen wonder dat de neoliberale regering juist nu met een ontmoedigingsbeleid voor grote gezinnen op de proppen komt. Als de samenleving een aggregaat van vrije individuen is, waarom zou de één dan moeten meebetalen aan de keuzes van de ander? Steeds vaker gaan er stemmen op om de kinderbijslag niet alleen af te bouwen, maar geheel af te schaffen.
 


 

Algemeen belang

Het contrast met het personalisme kan niet groter zijn. Die visie gaat ervan uit dat niemand wordt geboren als een volkomen vrij individu. Mensen zijn sociale wezens, voor hun samenleven en floreren zijn ze op elkaar aangewezen. Het “ik” kan alleen maar sterker worden omdat er tegelijk een “jij” bestaat. Ook vandaag is het gezin nog altijd de belangrijkste basis voor hechting. Daar leren kinderen de basis van samenleven, goed burgerschap, verantwoord keuzes maken en verantwoordelijkheid. Er is ruimte om te oefenen, te vallen en op te staan. En bovenal: om mens te worden in relatie tot anderen. In een tijd waarin ongeveer de helft van de huwelijken in een echtscheiding eindigt, is dat geen eenvoudige opgave. Ouders kunnen dus best een steuntje in de rug gebruiken. Een overheid die investeert in het gezin, investeert in de samenleving van morgen. Precies dat is de gedachte achter kinderbijslag. Omdat kinderen van algemeen belang zijn, worden de lasten voor het opvoeden over de gehele bevolking verspreid.

Forse investering

Blijft de vraag of een ontmoedigingsbeleid voor grote gezinnen nodig is. Leidt een hoger kindergeld ook tot meer kinderen? Dat valt goed mee, blijkt uit de cijfers. Een Belgische vrouw krijgt gemiddeld 1,64 kinderen, een cijfer dat nog altijd daalt. Dat het bevolkingsaantal desondanks stabiel blijft, is te danken aan migratie en de gestegen levensverwachting. Een kind is een forse investering. De Gezinsbond berekende dat een kind maandelijks gemiddeld tussen 300 en 900 euro kost. Met alleen kindergeld redden ouders het zeker niet. De cijfers spreken boekdelen. Van de kroostrijke gezinnen leeft 15,8 procent onder de armoedegrens. Nog eens 13,9 procent heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Onder eenoudergezinnen liggen die percentages aanzienlijk hoger: respectievelijk 36,9 en 24,1 procent.

Genadeloos

“De kinderbijslag is een van de meest doeltreffende middelen om gezinnen uit de armoede te trekken”, zegt Jos Geysels, voorzitter van armoedebestrijdingsorganisatie Decenniumdoelen in De Morgen. Daarin wordt nu genadeloos het mes gezet. Je kunt natellen dat dat pijn gaat doen. Wie snijdt in de toekomst van een nieuwe generatie, snijdt vroeg of laat zichzelf in de vingers. III

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​