Tertio 1027 - ���mensen in armoede denken vaak spiraalvormig���