Tertio 1021

Tertio 1021 van 4 september 2019

Hoe kun je gelovig zijn in een postseculiere cultuur? Die vraag houdt filosoof en theoloog Ignace Verhack al geruime tijd bezig. Hij poogt een – niet hét – antwoord te geven in zijn boek “Gegevenheid”. “Ik reik een spoor aan om geloof in onze tijd aannemelijk te maken, maar geloven blijft een keuze, een sprong”, stelt hij in Tertio nr. 1.021 van 4 september 2019, Voor de auteur heeft geloven alles te maken met hartstocht, een tocht van het hart waardoor een mens zich laat meevoeren en dragen. Op donderdagavond 19 september wordt het boek voorgesteld in de abdij van Keizersberg.

In dit nummer leest u verder onder meer:

• Een standpunt over het onderwijs en de huidige schoolstrijd
• Een mening van zuster van de Jacht Maria van Doren over de mogelijke wijding van “viri probati”
• Een column van politiek wetenschapper Steven Van Hecke over academisch toerisme
• Een dossier over ignatiaanse spiritualiteit in het bedrijfsleven
• Een signalement van het jongste boek van priester en psychotherapeut Erik Galle over de stilte
• Een artikel over het project Live-Life van fotograaf Jo De Groote die mensen met een beperking voor zijn lens uitnodigt
• Een vooruitblik op de bisschoppensynode over de Amazone
• Een getuigenis van bouwuitvoerder en diaken René Klinkenberg

Lees hier alvast het gesprek met theoloog Kees Van Ekris over wat een goede preek is.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer aan op www.tertio.be

In de spotlight: 

Christenen moeten tweetalig zijn

In deze tijd lijken geloof en godsdienst afgeschreven. Godsdienst wekt wantrouwen op. Is het geloof inderdaad cultureel achterhaald? Is het christendom niet meer van deze tijd? Of is er ook in deze tijd nog altijd een mogelijkheid om het geloof in God verstaanbaar te maken en de blijvende actualiteit en relevantie ervan te laten zien? Hebben christengelovigen aan de wereld nog iets te zeggen dat de wereld op haar eigen terrein dreigt te miskennen?
» Lees verder

“Bijdrage van kerk is jonge mensen te genezen van hun vluchtigheid”

Wat is het geheim van profetisch preken? En hoe is het mogelijk dat, terwijl kerken leeglopen, psychiater Dirk De Wachter een hele kerk met studenten weet te vullen? Kees van Ekris deed onderzoek naar profetisch preken. Zijn bevindingen verwerkte hij in het proefschrift Making See (2019). “De kerk in haar wanhoop, omdat ze zoveel terrein verliest, heeft vaak gewoon niet het lef om dingen te benoemen zoals De Wachter doet. Maar wij kunnen dat op grond van Bijbelverhalen doen.”
» Lees verder

Branden in Amazone beklemtonen ecologisch aspect synode

Volgende maand start in Rome de synode over het Amazonegebied. Door de recente branden in het Amazoneregenwoud in Brazilië en Bolivia stond het gebied de voorbije weken centraal in het wereldnieuws. De hevige reacties op de branden zijn niet alleen een uiting van de onvrede over het beleid van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en de Boliviaanse ambtgenoot Evo Morales. De voorbije maanden werd de Amazone-synode in de bisdommen van de regio intensief voorbereid waarbij extra aandacht ging naar het thema ecologie.
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 1060

Tertio 1059

Tertio 1058