Tertio 1021 - Christenen moeten tweetalig zijn

Christenen moeten tweetalig zijn

In deze tijd lijken geloof en godsdienst afgeschreven. Godsdienst wekt wantrouwen op. Is het geloof inderdaad cultureel achterhaald? Is het christendom niet meer van deze tijd? Of is er ook in deze tijd nog altijd een mogelijkheid om het geloof in God verstaanbaar te maken en de blijvende actualiteit en relevantie ervan te laten zien? Hebben christengelovigen aan de wereld nog iets te zeggen dat de wereld op haar eigen terrein dreigt te miskennen?

Over al die vragen reflecteert Ignace Verhack in het boek “Gegevenheid. Pleidooi voor een postseculier geloven”. “Christenen hebben zeker nog iets te zeggen, maar dan moeten ze twee talen kennen: de taal van het evangelie en een taal die laat zien hoe die blijde boodschap voor ons vandaag nog relevant is”, legt de filosoof en theoloog uit. “Het is vooral die tweede taal die laat zien over welke manier van mens-zijn het evangelie ons eigenlijk spreekt. Als gelovigen die tweede taal niet kunnen spreken, roept het evangelie bij onze tijdgenoten geen vruchtbare, uitdagende of gevaarlijke contrastervaring meer op, maar veeleer culturele vervreemding. ‘Wat hebben wij daar nog mee te maken?’, luidt dan hun retorische vraag. Als het evangelie overkomt als iets van 2000 jaar oud waar wij geen boodschap meer aan hebben, dan is het inderdaad onschadelijk en ongevaarlijk geworden. Dan is het zout zijn kracht verloren, om Bijbelse beeldtaal te gebruiken. Meteen wil ik beklemtonen hoe noodzakelijk geloofskennis is, zo niet ontbreekt het ons aan woorden en talen om God en wat Hij voor ons mensen op het oog heeft, ter sprake te brengen.”

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

 

UITNODIGING

Tertio nodigt u van harte uit op de boekpresentatie op donderdag 19 september om 20 uur in de abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, Leuven. Na de verwelkoming door prior-administrator Dirk Hanssens stelt filosoof en theoloog Joris Geldhof het boek inhoudelijk aan u voor met enkele kanttekeningen erbij. Daarna volgt een persoonlijke impressie van Sien Callebaut (communicatieverantwoordelijke voor IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen) als nieuwkomer aan de Bron. Tot slot neemt Ignace Verhack zelf het woord.

Deelname is gratis. Gelieve wel vooraf in te schrijven vóór 13 september via secretariaat@tertio.be

In de spotlight: 

Christenen moeten tweetalig zijn

In deze tijd lijken geloof en godsdienst afgeschreven. Godsdienst wekt wantrouwen op. Is het geloof inderdaad cultureel achterhaald? Is het christendom niet meer van deze tijd? Of is er ook in deze tijd nog altijd een mogelijkheid om het geloof in God verstaanbaar te maken en de blijvende actualiteit en relevantie ervan te laten zien? Hebben christengelovigen aan de wereld nog iets te zeggen dat de wereld op haar eigen terrein dreigt te miskennen?
» Lees verder

“Bijdrage van kerk is jonge mensen te genezen van hun vluchtigheid”

Wat is het geheim van profetisch preken? En hoe is het mogelijk dat, terwijl kerken leeglopen, psychiater Dirk De Wachter een hele kerk met studenten weet te vullen? Kees van Ekris deed onderzoek naar profetisch preken. Zijn bevindingen verwerkte hij in het proefschrift Making See (2019). “De kerk in haar wanhoop, omdat ze zoveel terrein verliest, heeft vaak gewoon niet het lef om dingen te benoemen zoals De Wachter doet. Maar wij kunnen dat op grond van Bijbelverhalen doen.”
» Lees verder

Branden in Amazone beklemtonen ecologisch aspect synode

Volgende maand start in Rome de synode over het Amazonegebied. Door de recente branden in het Amazoneregenwoud in Brazilië en Bolivia stond het gebied de voorbije weken centraal in het wereldnieuws. De hevige reacties op de branden zijn niet alleen een uiting van de onvrede over het beleid van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en de Boliviaanse ambtgenoot Evo Morales. De voorbije maanden werd de Amazone-synode in de bisdommen van de regio intensief voorbereid waarbij extra aandacht ging naar het thema ecologie.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​