Tertio 1021 - “Bijdrage van kerk is jonge mensen te genezen van hun vluchtigheid”

“Bijdrage van kerk is jonge mensen te genezen van hun vluchtigheid”

Wat is het geheim van profetisch preken? En hoe is het mogelijk dat, terwijl kerken leeglopen, psychiater Dirk De Wachter een hele kerk met studenten weet te vullen? Kees van Ekris deed onderzoek naar profetisch preken. Zijn bevindingen verwerkte hij in het proefschrift Making See (2019). “De kerk in haar wanhoop, omdat ze zoveel terrein verliest, heeft vaak gewoon niet het lef om dingen te benoemen zoals De Wachter doet. Maar wij kunnen dat op grond van Bijbelverhalen doen.”

We ontmoeten elkaar in De Wittenberg, een christelijke leefgemeenschap tussen de bossen van het Nederlandse Zeist. Er wonen zo’n vijftig jongeren van overwegend protestantse en evangelische signatuur. Drie weken geleden kwamen Kees van Ekris en zijn gezin er wonen. Samen met een andere predikant geeft Van Ekris leiding aan de leefgemeenschap. “In een tijd met zoveel uiteendrijvende krachten spreekt het ideaal van een gemeenschap die dat probeert te overstijgen mij aan. Je kunt op persoonlijk niveau broeders en zusters zijn, ook al ben je het niet met elkaar eens. Dat is krachtig.”

Meerstemmige identiteit

Ook moderne jongeren zoeken naar zingeving, ervaart Van Ekris. Ze staan wel voor nieuwe uitdagingen. “Het bijzondere van deze tijd is de meerstemmige identiteit van jongeren. Ze kunnen heel gelovig zijn, maar daaronder – dat is vaak onzichtbaar – zit ook een andere denk- en gevoelswereld. Die wordt gevoed door de media, door de tijdgeest en door innerlijke twijfel”. Hij wijt die meerstemmigheid aan het feit dat jongeren opgroeien in een wereld waarin heel veel filosofieën, levensbeschouwingen en  opvattingen naast elkaar bestaan. “Vroeger wist je dat de islam er was, vandaag zit Bilal met je in het voetbalteam. Weer een ander is atheïst. Doordat moderne jongeren zoveel geluiden horen, worden die stemmen verinnerlijkt.”

Lees hier gratis het integrale artikel.

In de spotlight: 

Christenen moeten tweetalig zijn

In deze tijd lijken geloof en godsdienst afgeschreven. Godsdienst wekt wantrouwen op. Is het geloof inderdaad cultureel achterhaald? Is het christendom niet meer van deze tijd? Of is er ook in deze tijd nog altijd een mogelijkheid om het geloof in God verstaanbaar te maken en de blijvende actualiteit en relevantie ervan te laten zien? Hebben christengelovigen aan de wereld nog iets te zeggen dat de wereld op haar eigen terrein dreigt te miskennen?
» Lees verder

“Bijdrage van kerk is jonge mensen te genezen van hun vluchtigheid”

Wat is het geheim van profetisch preken? En hoe is het mogelijk dat, terwijl kerken leeglopen, psychiater Dirk De Wachter een hele kerk met studenten weet te vullen? Kees van Ekris deed onderzoek naar profetisch preken. Zijn bevindingen verwerkte hij in het proefschrift Making See (2019). “De kerk in haar wanhoop, omdat ze zoveel terrein verliest, heeft vaak gewoon niet het lef om dingen te benoemen zoals De Wachter doet. Maar wij kunnen dat op grond van Bijbelverhalen doen.”
» Lees verder

Branden in Amazone beklemtonen ecologisch aspect synode

Volgende maand start in Rome de synode over het Amazonegebied. Door de recente branden in het Amazoneregenwoud in Brazilië en Bolivia stond het gebied de voorbije weken centraal in het wereldnieuws. De hevige reacties op de branden zijn niet alleen een uiting van de onvrede over het beleid van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en de Boliviaanse ambtgenoot Evo Morales. De voorbije maanden werd de Amazone-synode in de bisdommen van de regio intensief voorbereid waarbij extra aandacht ging naar het thema ecologie.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​