Tertio 1018 - Brugge Mariastad koestert eeuwenoude band met Onze-Lieve-Vrouw

Brugge Mariastad koestert eeuwenoude band met Onze-Lieve-Vrouw

Wie een mariale devotie koestert, kan in Brugge zijn hart ophalen. Lang voordat de stad in 1954 aan het Onbevlekte Hart van Maria werd toegewijd, sierde de beeltenis van de heilige Maagd er al vele straten en pleinen. Adelbert Denaux, voorzitter van de vzw Brugge Mariastad, vertelt in Tertio 1.018 van 14/8, aan de vooravond van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, over die bijzondere religieuze erfenis.

“Van jongs af ben ik vertrouwd met Mariabeelden. In mijn ouderlijke woning in de Brugse Sint-Kristoffelstraat stond er één in een gevelnis. Mijn ouders hebben het huis zo laten bouwen in de jaren 1930, trouw aan de nauwe band die Brugge van oudsher heeft met Maria. Er is een boek uit 1634, getiteld Brugghe Marie-Stadt, waarin de Brugse jezuïet Joos Andries (1588-1658, nvdr) vermeldt dat Aeneas Sylvius Piccolomini, de latere paus Pius II (1458-1464, nvdr), Brugge aandeed tijdens een diplomatieke missie en erg onder de indruk was van de meer dan 400 Mariabeelden die hij er zag. Vele daarvan overleefden de beeldenstorm van 1566 niet, maar vanaf de contrareformatie en vooral in de 19de eeuw is men in de hele stad nieuwe beelden beginnen plaatsen. Vandaag zijn het er opnieuw ruim 300. Eens je erop let, zie je ze werkelijk overal.

Erfgoedzorg

Eeuwenlang leefde er bij de Brugse bevolking een sterke Mariadevotie, ondersteund door de lokale overheid. Vandaag is de interesse voor de Mariabeelden vooral gemotiveerd door erfgoedzorg. De vzw Brugge Mariastad helpt dat patrimonium zo goed mogelijk in stand te houden door alle Mariabeelden, -nissen en -kapellen in de stad op te volgen. Wanneer we de eigenaars van een huis met een lege nis aanspreken met het verzoek daar een Mariabeeld te mogen plaatsen, gaan ze daar meestal op in. Slechts een kleine minderheid kiest voor een profaan beeld. Het oude idee dat je met zo’n beeld de bescherming van Maria afroept over het huis en zijn bewoners, blijkt er bij veel mensen nog in te zitten. Ook wie verder niets met kerk en geloof te maken heeft, toont doorgaans respect voor die traditie.

Lees hier het volledige artikel.

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​