Tertio 1014-15 - Afhankelijkheid van God - bevrijdend of beklemmend?

Afhankelijkheid van God - bevrijdend of beklemmend?

De katholieke theologische faculteit van de Universiteit Bonn werkt de komende zeven jaar mee aan het project Beyond Slavery and Freedom. Het bestudeert asymmetrische afhankelijkheidsrelaties waarvan slavernij de meest extreme vorm is. Voor de Duitse oudtestamenticus Ulrich Berges vertegenwoordigt het monotheïstische godsbeeld de sterkst mogelijke afhankelijkheid. “Voor de dood, na de dood, men is voortdurend afhankelijk”, stelt hij in Tertio 1.014/1.015 van 17 juli.

Hij wil zich tot zijn emeritaat over zes jaar toeleggen op het aspect “protest” in het Oude Testament want Might is not right. “God moet zich in de Bijbelse literatuur legitimeren. Gerechtigheid is een motief waaraan Hij niet kan ontsnappen. De joodse traditie heeft het protest tegen het goddelijke gecultiveerd. Dat is buitengewoon en dat was ook in de oudheid al zo”, stelt Berges.

De oudtestamenticus is evenwel ook van oordeel dat de hoogste afhankelijkheid bevrijdend zijn. Hij verwijst daarbij naar het visioen in het boek Jesaja waarbij  alle volkeren naar Sion  op pelgrimstocht gaan om de Thora te leren. Wapens kunnen dan omgesmeed worden. “Wanneer iemand aan wie iedereen onderworpen is op een rechtvaardige manier recht spreekt, is er geen oorlog meer nodig”, betoogt Berges.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​