Tertio 1014-15 - “Alle christenen erkennen nood aan universeel ambt van eenheid”

Analyse het Petrusambt

“Alle christenen erkennen nood aan universeel ambt van eenheid”

Weldra is het 150 jaar geleden dat het Eerste Vaticaans Concilie plaatsvond. Die kerkvergadering begon op 8 december 1869 en ging de geschiedenis in vanwege het dogma van de onfeilbaarheid van de paus en het overbeklemtonen van diens primaatschap. Die suprematie van de bisschop van Rome is tot op vandaag een struikelsteen in de oecumene. Een orthodoxe en een protestantse theoloog belichten hun kijk op de mogelijke invullingen van het Petrusambt.

Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​