Tertio 1011 - “Ronduit gemiste kans wanneer school haar katholieke identiteit niet belangrijk acht.”

“Ronduit gemiste kans wanneer school haar katholieke identiteit niet belangrijk acht.”

Hebben katholieke (basis)scholen nog reden van bestaan als steeds minder leerlingen en hun ouders katholiek zijn? Zeker wel, licht Toke Elshof (Tilburg University) toe in Tertio nr. 1001 van 26/6/’19. Toenemende onkerkelijkheid blijkt geen reden om die scholen te sluiten. Integendeel, hun maatschappelijke relevantie stijgt.

“In mijn eerder onderzoek naar de overdracht van godsdienstigheid binnen families bleken ouders redelijk tevreden met wat ze hun kinderen over religie konden meegeven. In mijn jongste onderzoek ligt dat anders. Hun religieuze ongeletterdheid is toegenomen”, vertelt Toke Elshof, universitair docent aan het Tilburg Cobbenhagen Center. “Vanwege de religieuze diversiteit staat religie tegelijk wel vaker op de maatschappelijke agenda, waardoor die religieuze ongeletterdheid een probleem vormt. Uit de interviews voor mijn jongste onderzoek blijkt nu dat ouders verwachten dat de school hen daarin tegemoetkomt.” Die uitkomst is verrassend, want gewoonlijk wordt aangenomen dat de dalende kerkelijkheid onder ouders katholieke scholen overbodig of zelfs ongewenst maakt.

“Ouders zien heel goed dat religie feitelijk integraal deel uitmaakt van het maatschappelijke leven en dat hun kinderen daarin moeten worden opgevoed. Dat is een prachtige taak voor het confessionele onderwijs en zeer relevant binnen een cultuur die het religieuze liever wil verbannen naar de privésfeer. Het is ronduit een gemiste kans wanneer een school haar katholieke identiteit niet belangrijk acht. Veel van de ouders die ik sprak, gaven zelfs te kennen dat de school haar katholiciteit gerust wat meer in de verf mag zetten en er meer fierheid over mag tonen.”

Lees hier het integrale artikel.

Abonneer of neem een proefnummer via www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​