Tertio 1009 - Joden en christenen zijn familie

Joden en christenen zijn familie

In tijden waar het wij-zijdenken en het antisemitisme toenemen, blijft het voor christenen van groot belang in te zetten op de gewetens- en de godsdienstvrijheid, de relaties met de joden en de onderlinge eenheid. Die erfenissen van het Tweede Vaticaans Concilie en van kardinaal Augustin Bea zijn cruciaal voor een vredevolle toekomst, stelt filosoof en theoloog Etienne Vetö, directeur van het Centrum voor Joodse Studies aan de Gregoriana in Rome.

“We moeten er alles aan doen om joden en christenen terug dichter bij elkaar te brengen en de vriendschap te stimuleren”, stelt Etienne Vetö met klem. “Die dialoog blijft nu te veel een bijzaak, een niche-activiteit van een select groepje experts en academici, terwijl het een kernopdracht zou moeten zijn waarvoor alle christenen zich engageren. We hebben een unieke band. De joden kregen Gods openbaring in het verleden, maar ook vandaag krijgen ze die. Ze blijven Gods uitverkoren volk. De kerk is daar ondertussen van overtuigd en ziet onze betrekkingen niet als een interreligieuze dialoog maar als een intrafamiliale relatie. Daarom is het van belang samen onderwerpen uit te diepen en onze relatie op te helderen, dat we leren van elkaar, wat meer inhoudt dan elkaar beter leren kennen. Dat heeft niets van doen met syncretisme of bekeringsijver. Door de dialoog word ik hopelijk een beter katholiek en de partner een betere jood. Onze gedeelde wortels weerspiegeld zien in de ogen van de ander, verrijkt de kijk op mijn roots. En dat we dezelfde roots delen, maakt een gezamenlijke toekomst mogelijk. We zijn geen vijanden maar familie.”

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​