Tertio 1007 - Angstige kleine politiek

Angstige kleine politiek

Paus Franciscus richtte op 1 januari 2017 een nieuw orgaan binnen de Romeinse Curie op: het Dicasterie ter Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling. Voorzitter is kardinaal Peter Turkson. Tertio sprak met de tweede in rang: secretaris Bruno-Marie Duffé. De Fransman verhult de moeilijkheden niet om dat gigantische Vaticaanse ministerie uit te bouwen, maar weet tegelijk hoe cruciaal dat dienstwerk voor de mensheid en de schepping is.

“Armoede en ongelijkheid leiden altijd ook tot conflict en oorlog. Machtsevenwichten zijn onvoldoende voor de vrede in een samenleving, er is ook een gedeeld project nodig, de zorg voor het gemeenschappelijk huis. We hebben er alles bij te winnen ‘vrienden van vrede’ te zijn. In eerste instantie willen we vrede in onze familie, daarna in ons land en vervolgens op de hele planeet. Het huis dat we bewonen, wordt almaar ruimer. Zonder recht geen vrede. Een gegeven woord, telt dat nog in deze wereld? Vervolgens is opvoeding cruciaal voor vrede: een cultuur van dialoog en ontmoeting moeten we aanleren. En dan is er onze blik: hoe kijken we naar de ander? Er is veel nodig voor echte vrede. Zeker is dat grote ongelijkheid de vrede verstoort”, stelt Bruno-Marie Duffé.

“Het Westen was nooit zo rijk. Tegelijk kiemt daardoor de angst voor de toekomst, de angst te moeten inbinden, de angst dat onze welvaart niet meer zal groeien. Daardoor zetten we in op veiligheid en bouwen we muren om ons heen. Dat brengt me bij mijn overtuiging dat niet de migranten het probleem zijn, maar wijzelf. Welke richting wil Europa uit? Wil het oude continent zich vernieuwen? Stellen we ons open voor migratie of zonderen we ons af? De grote politieke debatten gaan daarover, maar het antwoord erop is vaak ‘kleine politiek’. Die vragen en discussies raken ook aan het hart van het christendom. De Blijde Boodschap is aan alle mensen gericht zonder onderscheid. Als ergens mensen uitgesloten worden, dan raakt dat de kern van onze zending, dan kunnen we niet onverschillig blijven, dan moeten we in het verzet komen en actie ondernemen.”

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​