Tertio 1007 - ���waakzaamheid geboden rond humaniteit en schepping���