Tertio 1006 - God, school en dialoog

God, school en dialoog

Het katholiek onderwijs blijft een enorme dienst aan de samenlevingen wereldwijd. Daarvan is de Italiaanse aartsbisschop Angelo Vincenzo Zani stellig overtuigd. “Het is ons doel dat elke jongere mag uitgroeien tot een protagonist die bijdraagt aan een betere wereld”, zegt de secretaris van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding in een exclusief interview met Tertio dat op 22 mei 2019 verschijnt.

“Wellicht doordat ik uit Brescia afkomstig ben, heb ik altijd opgekeken naar paus Paulus VI die uit dat bisdom kwam. In zijn encycliek Populorum Progressio wijst hij op de zwakte van het denken, het gebrek aan broederlijkheid en het onvolmaakte humanisme als het niet openstaat voor transcendentie. Dat zijn drie uitdagingen voor de wereld en voor het onderwijs. Er worden veel weetjes klakkeloos herhaald, maar het ontbreekt aan kritisch denken in onze post-truth-cultuur. Openheid op het transcendente versta ik ook als het voeden van de hoop en het visioen zonder dewelke we geen toekomst hebben. En dan is er service learning, jongeren ervaringen van dienstbaarheid laten opdoen zodat ze zich een cultuur van gastvrijheid en solidariteit eigen maken. Daar draait het om: wat geven we jongeren mee? Tot welk soort mensen vormen we hen?”, merkt aartsbisschop Angelo Vincenzo Zani op.

Over het model van de katholieke dialoogschool zegt hij: “Welke naam ons model of ons project heeft, is voor mij niet belangrijk. De fundamentele vraag is welke lading er achter die vlag schuilgaat? Wat zijn de bronnen die ons opvoedingsmodel inspireren? Ik vertelde er al over. Het begint bij de scheppingsidee. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en Hij zoekt de dialoog met zijn schepping. De communio, begrepen als gemeenschap en dialoog, zitten al vervat in de drie-ene God zelf. Er is diversiteit en communicatie in God zelf. Dat is het theologische fundament voor onze dialoog. Er ligt geen sociologische oorzaak of nood aan de basis van onze christelijke opstelling. Het gaat niet over het tolereren van de ander voor de lieve vrede of zo. Het gaat niet over een oppervlakkige dialoog, maar over een dialoog met diepe wortels in God zelf. Wij willen ons confronteren met de ander die van ons verschilt, wij willen bewust uit onszelf treden en ons niet opsluiten met gelijkgezinden, en we doen dat omdat God het ons voordeed, omdat we naar zijn beeld en gelijkenis relationele wezens zijn. We moeten geen angst hebben voor de ander. Pluralisme is een rijkdom en het is pas door het verschil en in de dialoog dat we groeien en onszelf ontdekken. Goed begrepen is het dus ons Godsbeeld dat het model van de katholieke dialoogschool schraagt. Omdat God dialoog is en in dialoog treedt, kiezen ook wij voor dialoog”.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer aan op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​