Tertio 1006 - ���ons godsbeeld schraagt model van katholieke dialoogschool���