Tertio 1004 - ���hernieuwing en verval wisselen elkaar af���