Tertio 1004 - “Vooral Open VLD wil religie uit het onderwijs en de publieke ruimte schoppen”

“Vooral Open VLD wil religie uit het onderwijs en de publieke ruimte schoppen”

De Kamer keurde op 5 april een lijst met grondwetsartikelen goed die zij voor herziening vatbaar wil verklaren. Daaronder ook artikel 19 over vrijheid van godsdienst en artikel 24 over vrijheid van onderwijs. Dat deed her en der alarmbellen afgaan. Maar ook de Senaat en de regering dienen hun lijst op te stellen, waarna alleen de gemeenschappelijke artikelen openstaan voor herziening. Mark Van de Voorde analyseert in Tertio 1.004 van 8/5/’19 wat er op het spel staat.

In tegenstelling tot wat in de Kamer werd beslist, was er in de Senaat geen meerderheid voor de herziening van artikel 24 van de Grondwet. Dat artikel 24 in de Senaat niet voor herziening vatbaar werd verklaard, was helaas slechts het gevolg van een “vergissing”. Open VLD, N-VA en PS stemden voor openstelling. Groen en Ecolo onthielden zich. Stemden tegen: CD&V, MR, CDH, VB en... SP.A. In de Kamer hadden de Vlaamse socialisten wel voor herziening gestemd. In de Senaat wist Bert Anciaux zijn partijgenoten te overtuigen om tegen te stemmen. De partij was ontstemd. Anciaux had zich vergist, zei hij achteraf.

Het is echter vooral Open-VLD die religie uit het onderwijs wil schoppen. En uit de publieke ruimte. Het voorstel tot openstelling van paragrafen 1 en 3 bepaalde niet hoe men wilde wijzigen. Dat betekende met andere woorden dat een wijziging ook kon uitlopen op de inperking van de vrijheid van onderwijs en van de keuzevrijheid van de ouders, alsook op de financiële drooglegging van het vrij onderwijs.

Dat artikel 19 eveneens op de schop moest, is veelzeggend. Het is geen geheim dat in vrijzinnige kringen de idee leeft dat de vrijheid van godsdienst zou mogen worden geschrapt, omdat ze overbodig zou zijn. Wie de levensbeschouwelijke overtuigingen naar de privésfeer wil verbannen, wil ten gronde de scheiding van kerk en staat uitbreiden tot een scheiding van religie en samenleving. Dat was ook wezenlijk de bedoeling van Patrick Dewael en zijn geestesgenoten. Dat is nochtans een aanfluiting van de open neutraliteit waartoe een democratische staat verplicht is.

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​