Tertio 1004 - “De Brexit is terra incognita”

“De Brexit is terra incognita”

“De founding fathers van Europa beseften dat het niet alleen om een politiek, maar ook om een spiritueel project ging”, stelt Noël Treanor. De bisschop van Down en Connor (Noord-Ierland) schetst in Tertio van 8 mei 2019 hoe de kerk in (Noord-)Ierland eraan toe is na de “immense veranderingen” van de jongste vijftig jaar.

“In Noord-Ierland is de situatie anders dan op de rest van het eiland”, beantwoordt Treanor de vraag of de Troubles nog invloed hebben. “Het klinkt misschien paradoxaal, maar precies tijdens die periode was de oecumenische beweging sterk genoeg om een vredesproces op gang te brengen. Maar het is eveneens een droevige realiteit dat twee priesters van dit bisdom tijdens rellen werden doodgeschoten, terwijl ze gewonde en stervende parochianen bijstonden.”

“Ook na het Goede Vrijdagakoord van 1998 blijft de onzekerheid knagen”, analyseert de bisschop. “Met de Brexit betreden we terra incognita. We vrezen dat de impact inderdaad zorgwekkend is. Daarbij komen de ecologische uitdagingen. Hoe zit het met de kwaliteit van onze grond? Is die nog te bewerken? Treedt er woestijnvorming op? Economische welvaart wordt met name voor de Noord-Ierse boeren onzeker. Het landbouwersverbond wijst op de verslechterende mentale gezondheid van boeren: dat is een immense zorg. Na het Goede Vrijdagakkoord waren de verwachtingen zeer hoog gespannen. Er kwamen nieuwe manieren om de macht te delen. Niet dat we er al waren, verre van, maar die politieke en institutionele ontwikkelingen zijn door de dreigende Brexit plots helemaal stilgevallen.”

Lees het volledige interview deze week in Tertio.
Proefnummer of abonnement: www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​