Tertio 1003 - “Als alles alleen maar medisch benaderd zou worden, zou het toch anders zijn”

“Als alles alleen maar medisch benaderd zou worden, zou het toch anders zijn”

Wanneer “kind” in één zin samenklinkt met “ernstig ziek” en “ziekenhuisverblijf”, komt in het leven van dat kind en zijn gezin heel wat op losse schroeven te staan. Bijna onvermijdelijk komt de waaromvraag naar boven, want dat een kind zwaar ziek kan zijn en zelfs kan sterven, ervaren velen als onnatuurlijk en onrechtvaardig. Ook voor zorgverleners in de kinderkliniek klinken de zingevingsvragen met meer nadruk dan op een volwassenenafdeling. Met een getuigenis uit de Verenigde Staten, Hongarije en eigen land geeft Tertio nr. 1.003 van 2/5/’19 een beeld van de kinderkliniek, telkens door de ogen van een pastor, expert in het domein van zingeving.

Daniel Grossoehme is episcopaals priester en reeds 26 jaar werkzaam als pastor op de dienst pediatrie en neonatologie in het Cincinnati Children’s Hospital Medical Center in de VS. In zijn praktijk wordt hij voortdurend geconfronteerd met zinvragen van kinderen, jongeren en hun familie. “Voor zover ik me herinner, is er in de parochie waar ik assisteer, slechts één keer een dame op me toegestapt met een expliciete vraag over God. Maar aan het ziekbed, wanneer mensen in nood zijn, komen die vragen vanzelf.” Wel is naar zijn gevoel het lijden van mensen deels te wijten aan het feit dat ze de foute vragen stellen. “Sommigen zijn ervan overtuigd dat je op geen enkele manier God of je geloof in vraag mag stellen, anderen komen tot de vaststelling dat hun diepste overtuigingen geen antwoord geven op de crisis die zich in hun leven aandient, maar zijn niet in staat een nieuwe weg in te slaan. Nochtans zijn mensen ook spiritueel toch verondersteld te groeien?”

De pastorale zorg in het ziekenhuis staat in Hongarije nog in de kinderschoenen. Edina Farkas, dominee in de Gereformeerde kerk en pastor in het Velkey László Center for Child Health in de noordoostelijke stad Miskolc, is een van de kartrekkers. Al doende vond ze wegen om haar plaats te veroveren in het zorgteam. “Aan het einde van het leven is het verlichten van de zielenpijn van even groot belang als het verlichten van de fysieke pijn.” Dat Hongaren rouw doorgaans als een zeer intieme aangelegenheid beschouwen en buitengemeen moeilijk als het de dood van een kind betreft, zorgt daarbij voor extra uitdaging.

Van de elf pastores in UZ Leuven werken er drie in het kinderziekenhuis. “Alles is er veel intenser dan op de andere afdelingen”, ondervindt Anne Donné, “daarom doe ik het ook zo graag.” Donné hoort regelmatig van ouders dat ze dankbaar zijn voor de mogelijkheid tot een gesprek met een pastor. “We helpen hen taal te vinden voor wat ze voelen en beleven. Mensen kunnen het moeilijk hebben met de situatie, een diagnose kan zwaar vallen of het lange wachten is lastig om dragen. Ze ervaren onmacht of twijfelen aan zichzelf als ouder of partner. Maar er zijn ook de sprankels die hen kracht geven. En als bijvoorbeeld eindelijk een duidelijke diagnose gesteld kon worden, kunnen ook dankbaarheid en vertrouwen komen bovendrijven. In al die gevallen zijn wij voor hen steeds een klankbord.”

Lees hier het volledige interview met pastor Anne Donné.

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

In de spotlight: 

“Wederopbouw gebeurt alleen waar het regime dat wil”

Hoewel een einde aan de oorlog in Syrië niet in zicht is, wordt er voorzichtig gepraat over wederopbouw, schrijft Tertio in zijn nummer van 2/5/’19. Maar de internationale gemeenschap heeft weinig zin om met fondsen over de brug te komen. Begrijpelijk, want zonder politieke transitie dreigt hulp aan wederopbouw de oorlogsmisdaden van het regime te bestendigen.
» Lees verder

“Als alles alleen maar medisch benaderd zou worden, zou het toch anders zijn”

Wanneer “kind” in één zin samenklinkt met “ernstig ziek” en “ziekenhuisverblijf”, komt in het leven van dat kind en zijn gezin heel wat op losse schroeven te staan. Bijna onvermijdelijk komt de waaromvraag naar boven, want dat een kind zwaar ziek kan zijn en zelfs kan sterven, ervaren velen als onnatuurlijk en onrechtvaardig. Ook voor zorgverleners in de kinderkliniek klinken de zingevingsvragen met meer nadruk dan op een volwassenenafdeling. Met een getuigenis uit de Verenigde Staten, Hongarije en eigen land geeft Tertio nr. 1.003 van 2/5/’19 een beeld van de kinderkliniek, telkens door de ogen van een pastor, expert in het domein van zingeving.
» Lees verder

“Da Vinci liep met zijn wereldbeeld twee eeuwen vooruit op Isaac Newton”

Leonardo da Vinci keek met onbevangen blik naar de wereld en doorzag fenomenen waarmee wetenschappers nog eeuwen na hem worstelden. Tertio nr. 1.003 van 2/5/’19 staat stil bij Da Vinci, 500 jaar geleden overleden, die voor alles een rationele verklaring zocht die hij experimenteel uittestte of met wiskundige berekeningen staafde. Hij begreep de werking van de wereld, maar tilde ze op het niveau van de poëtische verbeelding.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​