Tertio 1000 - ���cijfers ja, maar ook context en langlopende trends���