Tertio 1000 - “Logo religieuze omroep doet sommigen al afhaken”

“Logo religieuze omroep doet sommigen al afhaken”

Religieuze programma’s maken in een mediacontext die het sérieux van dergelijke producties zowat per definitie in twijfel trekt: Anne Christine Girardot, regisseur en directeur van Nachtzon Media, gaat die uitdaging met volle goesting aan. “Het is een niche en er is nood aan”, vertelt ze in Tertio nr. 1000 van 10/4/’19.

Ondanks 25 jaar ervaring in de branche noemt Girardot zichzelf geen expert inzake media, religie en framing, wel ervaringsdeskundige. Die ervaring is gekleurd door het eigen karakter van Nederland: “Enerzijds is het geseculariseerd, extreem liberaal en afkerig van religie, anderzijds is er het stempel van het calvinisme dat behoorlijk drukt op allerhande fronten van de samenleving. In die twee velden opereren wij. In het tweede is er sowieso vraag naar religieuze tv-programma’s en aangezien het vijvertje van programmamakers klein is, vinden ze ons al snel. Maar de grote uitdaging vind ik die eerste groep, juist die mensen die in principe niet zo geïnteresseerd zijn in levensbeschouwelijke programma’s. Dan wordt het net interessant”.

Volgens haar benader je die groep het best door een programma met een levensbeschouwelijk karakter te maken dat toch voor iedereen toegankelijk is. “Adieu God?, waarin kerkverlaters aan het woord komen, is daar een interessant voorbeeld van. Met dat programma lukt het om het geloof op de kaart te zetten, op een niet-verdachte manier. Het is de Evangelische Omroep (EO) die met het idee naar ons kwam. Aanvankelijk geloofde ik nochtans niet in het format en wel om twee redenen: ten eerste spreekt het woord ‘God’ het grote publiek niet aan en het zit nota bene in de titel, dus speel je die kijkers kwijt, en ten tweede moet je geen podium geven aan kerkcritici als je christelijke gelovigen wil bereiken, want zij zullen boos zijn dat je dat uitzendt. Het tegendeel is gebleken, wellicht omdat velen zich herkennen in de ervaringen van de gasten en omdat we mensen van allerlei pluimage, uit verschillende kerken, in beeld brengen. Het helpt ook dat het allemaal bekende Nederlanders zijn, want iedereen is wel nieuwsgierig om te weten wat zij vinden van geloof.”

“Ook De kist past in dat eerste veld. Daarin gaat presentator Kefah Allush met inspirerende Nederlanders in gesprek over het leven en de dood, een thema waar ik persoonlijk veel mee heb. Het format van De kist komt uit onze koker en is qua vorm niet per se bijster origineel – afgezien dan van de auto die rondrijdt met een doodskist op het dak –, maar het is een moeilijk onderwerp dat ieder van ons raakt en door het een beetje ludiek te brengen, lukt het om voorbij de eerste schil te komen en verder pellend tot de kern van iemand te geraken. De meer existentiële vragen komen zo vanzelf aan bod. Een publiek met interesse voor het onderwerp aanvaardt zonder probleem dat er af en toe een christelijke of islamitische gast aan bod komt en heeft niet eens het idee naar een programma van de EO te zitten kijken.”

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​