Symposium “Kerk vormen in een seculiere tijd”

Afbeelding
symposium “Kerk vormen in een seculiere tijd”
15.2.2022
Antwerpen

De secularisering van het culturele en maatschappelijke leven maakte de afgelopen decennia een einde aan de dominante rol van de Kerk in Vlaanderen.

De secularisering van het culturele en maatschappelijke leven maakte de afgelopen decennia een einde aan de dominante rol van de Kerk in Vlaanderen. Gelovige christenen zijn vandaag in de minderheid en dat heeft ook zijn gevolgen voor de interne organisatie van de Kerk en haar zelfbegrip. Sommige mensen zijn bezorgd over de toekomst van hun parochie of kerkgebouw.

In opvolging van de studiedag Parochie & Ambt. Tussen renovatie en innovatie (2020), gaat het symposium Kerk vormen in een seculiere tijd dieper in op vragen als ‘hoe kunnen gelovigen en de Kerk zich positief verhouden tot de seculiere cultuur die ons omringt en waar ze deel van zijn?’ en ‘als we de kerkelijke minderheidspositie au serieux nemen, hoe ziet de toekomst van mijn parochie en de Kerk in het algemeen er dan uit?’. De boeken Een seculiere tijd (2007) van Charles Taylor en Vreemdelingen en priesters (2015) van Stefan Paas zijn de rode draad doorheen het symposium. Keynotesprekers zijn Stijn Latré (directeur UCSIA) en Stefan Paas(hoogleraar missiologie en interculturele theologie, Vrije Universiteit Amsterdam & Theologische Universiteit Kampen).

Dit symposium wordt georganiseerd door UCSIA samen met Tertio, ACPT (KU Leuven), ICC en IPB en richt zich tot iedereen die verantwoordelijkheid opneemt in de Kerk, van parochies tot bisdommen, van professionals tot vrijwilligers.

Aansluitend op het symposium wordt UCSIA’s recentste publicatie, De Kerk in Vlaanderen, voorgesteld. De bundel maakt de balans op van de grote transformatie die de Kerk in Vlaanderen de afgelopen zestig jaar heeft doorgemaakt. Verschillende sociologen, filosofen, theologen en andere bevoorrechte waarnemers laten hun licht schijnen op het instituut en zijn verhouding tot de hedendaagse maatschappij.

De Kerk in Vlaanderen / boekvoorstelling

This block contains content that requires you to allow marketing cookies. Change cookie settings

Afbeelding
Hof van Liere

Hof van Liere

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen