Welkom in het online archief van Tertio Weekblad

Het archief gaat terug tot jaargang 2008 en omvat alle artikelen die vanaf 2008 in Tertio verschenen zijn. Ze zijn raadpleegbaar in PDF-vorm. Je kan het archief op verschillende wijzen doorzoeken: trefwoorden, thematisch, auteursnaam of nummer.

Opgelet, het archief is exclusief toegankelijk voor abonnees van Tertio. Je moet ingelogd zijn (klik hier om dat te doen) om de PDF's van de artikels te openen. Bent u abonnee en wenst u toegang tot ons archief? Mail dan naar abonnementen@tertio.be om uw persoonlijke login te verkrijgen.

Pagina's

Datum Nummer Artikels
20/09/2009 502 » Priesteropleiding in Vlaanderen
» Goede verrassingen
» ‘Vertrouw maar, wat er ook gebeurt’
» Embryonaal lichaam verwijst naar mysterie van mens
» Vrijheid en gelijkheid in ‘onderwijswaterval’
» Regularisatie van start
» Vlaanderen telt vijf nieuwe seminaristen
» ‘Ik zoek een antwoord op wat God mij vraagt’
» ‘CDH is christelijker dan PSC destijds’
» Bijzondere aandacht maar heel gewoon
» Cantate Domino dient vijftig jaar religieuze muziek
» Actief pluralisme voor wederzijds respect
14/09/2009 501 » ‘Ik wilde naast de armen staan’
» ‘Open humor voorkomt dat we verzuren’
» Brugse voetbalclubs investeren enthousiast in sociale werking
» Kunst is meer dan schilderen
» ‘K behoort tot traditie van onze universiteit’
» Oud-leerlingen jezuïeten in de bres voor aidswezen
» Zoeken naar de redding uit het Afghaanse drijfzand
» Icarus
» Eerst de moraal, dan het vreten
» Damiaan door de ogen van zijn moeder
» Hoofddoekenverbod verkracht actief pluralisme
» Klimaat kost geld
» Katholiek onderwijs bezorgd over moslimscholen
06/09/2009 500 » ‘Het Vaticaan is kleurrijker dan zijn imago doet vermoeden’
» Niet de kerk, de mens is bezig met zichzelf
» ‘Poëzie staat niet buiten het leven’
» Niet stemmen voor Europa is nog geen afkeer van EU
» ‘Lekenemancipatie bevorderen zonder klerikale bevoogding’
» ‘Ben je wat intelligent, dan blijf je in de kou staan’
» Sprekende stilte
» Binnengluren waar het nooit mocht
» Hoe meer religieus aanbod, hoe meer onverschilligheid
» De nieuwe waakhonden
» Gemiste kans
» Op naar de volgende 500
31/08/2009 499 » ‘Zorg dragen voor de meest kwetsbare jongeren’
» ‘Alleen atheïsme levert goede mensen en geleerden op. Wat een dwaasheid’
» Al 100 jaar Vlaams en katholiek
» Videokunstenaars peilen naar historisch schuldbesef
» Boerenbond draagt ethiek hoog in het vaandel
» Mensenrechten begonnen niet met verlichting
» Minderbroeders gisteren en vandaag
» Aan de nieuwe maan
» Geld maakt niet gelukkig, geloven wel
» Wereldproblemen oplossen begint allemaal in het gezin
» Liefde oergrond van alles
» Ethische zelfregulering doet opgeld in financiële wereld
» Katholieke school met zegkracht
» Landbouw heeft groot groeipotentieel
24/08/2009 498 » Globaal of lokaal
» Leerkracht ook opvoeder
» Voedselprijzen stijgen mogelijk weer
» ‘Strijd voor rechtvaardige wereld niet opgeven’
» Als dankbaarheid en eerbied verdwijnen, verdwijnt menselijkheid
» Het ongelijk van Etienne Vermeersch
» Vergeten Gentse componist uitgevoerd in kathedraal
» Paulus en ridders brengen christendom alomtegenwoordig
» ‘Goede oogst doet alleen voorlopig wonderen’
» 1559-2009 – 450 jaar nieuwe bisdommen in de Nederlanden (7): Bisdommen Luik en Hasselt
» Spaanstalige microkosmos kleurt kosmopolitische stad
» Een sokkel van zin
» Reizend ambassadeur voor de eenheid
» Bijbel lacht meer dan je denkt
17/08/2009 497 » ‘Openbaring moet telkens opnieuw gebeuren’
» Oosterse weg heen en terug wordt innerlijke confrontatie
» Klein van gestalte, groot van geest
» Lijfelijke performers verontrusten en ondermijnen
» Spanje bant religieuze symbolen uit publieke scholen
» Fundamentalisten zien geen plaats voor christenen in Pakistan
» Jarige bisdommen centraal in zomerreeks
» ‘Meer dan ooit nood aan sterke gezinnen’
» Vrome of minder vrome symboliek
» God heeft een marketingprobleem
» Denken over de kerk na Vaticanum II
» Met gezondheidszorg ‘Yes, we can’ waarmaken
» Euthanasiewet niet uitbreiden
» ‘Wij wensen moslimburen geluk bij begin ramadan’
10/08/2009 496 » ‘Studeren verhoogt mijn levenskwaliteit’
» ‘God zoekt de mens voordat de mens God zoekt’
» Franz Rosenzweig tussen religie en wijsbegeerte
» Kamiel D’Hooghe verklankt Grimbergse orgelpracht
» ‘Afrikaans levensgevoel herwaarderen’
» ‘Zorgen voor mensen, maar ook met mensen’
» Jarige bisdommen centraal in zomerreeks
» Een Bijbel met Obama en Diana
» Religieus
» Gouden regels voor een aangenaam leven
» Tony does God
» Christenen moeten handen vuilmaken voor vrede
» Sleutel op de deur naar nieuw leven
» Gevangenisaalmoezeniers bezorgd over repressie
03/08/2009 495 » De oudgelovigen worden modern
» Schuldloze echtscheiding toch geen goede zaak
» Bekwame bisschoppen doen kerk heropleven
» ‘Ons huis is signaal tegen verzuring’
» Verhaal van liefde en trouw
» Abdij Averbode viert 875-jarig bestaan
» Eeuwenoud muziektheater ziet nu pas het daglicht
» Het recht te ontsnappen
» Praktiseren maakt wel verschil
» Bedden te weinig voor daklozen
» ‘Mijn wereld is creatief en groen’
» ‘Niet ingaan tegen slavernij of nazisme maakte geloof ongeloofwaardig’
» ‘In de stilte is de waarheid’
» Een plek voor schilders
26/07/2009 494 » ‘Ik werk met Turken, Marokkanen en Belgen’
» ‘Christendom verbindt vermenselijken van God met vergoddelijken van mens’
» Vegetarisme volwaardig ethisch alternatief
» Romeinen aan de kust
» ‘Pak strijd tegen de honger eerst aan’
» Kerk speelt voetbal
» Religieus leven bloeit dankzij abdijen, scholen en bedevaartsoorden
» Godsdienstvrijheid remt recht op twijfel niet af
» Het goede geweten
» Radio Maria geeft impulsen aan omroeppastoraat
» ‘Liefde schept eeuwig leven’
» Anglicaans schisma lijkt onvermijdelijk
» Scheiding niet banaliseren
» De roep van Tiberiade
13/07/2009 492-493 » ‘Blinden doen zien, schept veel vreugde’
» ‘Tegenstelling tussen hervorming en traditie is niet onverzoenbaar’
» Sterven om te leven
» Een koor van licht
» Onveiligheid in Afghanistan neemt toe door verkeerde strategie
» ‘Praten om het niet te moeten doen’
» Elan van Contrareformatie kent terugval
» Economie en techniek voeden met spiritualiteit en ethiek
» Vreemd en toch vertrouwd
» ‘Liefde in waarheid’ vraagt om ‘liefde in geweldloosheid’
» Boeken met draakje uit Utrecht
» Met zijn allen langer werken
» Zomerstand
» Williams vecht voor anglicaanse eenheid

Pagina's

 

FAQ

Uw gebruikersnaam of paswoord wordt niet aanvaard

Dit kan drie oorzaken hebben:

  1. Paswoorden zijn hoofdlettergevoelig,
  2. Uw gebruikersnaam is het e-mailadres dat u initieel doorgaf. Misschien is uw e-mailadres veranderd? Bezorg dan uw naam en adresgegevens met daarbij oud en nieuw mailadres aan de abonnementendienst via abonnementen@tertio.be.
  3. Uw abonnement is misschien vervallen. U kan hier opnieuw een abonnement nemen of u kan een mail met uw naam en adresgegevens sturen naar abonnementen@tertio.be. Na ontvangst van de betaling zal uw toegang opnieuw worden geactiveerd.

U bent uw paswoord vergeten

Klik hier. U ontvangt dan een nieuw paswoord, dat u meteen opnieuw kan wijzigen in een paswoord naar keuze.

Indien uw probleem niet opgelost werd met deze instructies, neem dan contact op via ons contactformulier.