Welkom in het online archief van Tertio Weekblad

Het archief gaat terug tot jaargang 2008 en omvat alle artikelen die vanaf 2008 in Tertio verschenen zijn. Ze zijn raadpleegbaar in PDF-vorm. Je kan het archief op verschillende wijzen doorzoeken: trefwoorden, thematisch, auteursnaam of nummer.

Opgelet, het archief is exclusief toegankelijk voor abonnees van Tertio. Je moet ingelogd zijn om de PDF's van de artikels te openen. Abonnees krijgen bij de aankoop van hun abonnement hun persoonlijke login.

Klik hier om een abonnement te nemen op Tertio.

Pagina's

Datum Nummer Artikels
07/12/2016 878 » Tertio 878 van 7 december 2016
» “Bloed is prijs van oorlog”
» Cardiosclerose
» Glazen plafond bestaat nog
» Armoede geen stadsfenomeen
» Naïeve sympathie
» “Revolutie van tederheid bezweert cardiosclerose”
» Craigie Horsfield weeft verder aan traditie
» Geen ideale wereld zonder religieuze idealen
» Kerstverhaal volgens Heinrich Schütz
» Kunnen alleen mannen roeping ervaren?
» “Ontmoeting heeft laatste woord”
» “Intreden blijft mijn verlangen”
30/11/2016 877 » Tertio 877 van 30 november 2016
» “Geloof sneuvelde niet aan Somme”
» Vertrouwen herstellen
» Wij zijn goed in vernielen
» “Aan vertrouwen moet je werken”
» Niemand blijft buiten schot
» “Meet me, Jesus, meet me”
» Religie, de “vergeten” factor bij herdenking
» Realisme van de hoop
» Uiteindelijk zijn we betrokken op de ander
» “Ik schrijf vanuit het leven”
» Rwanda heropbouwen vanuit evangelische waarden
» “Vrede in Europa en de wereld is blijvende strijd”
23/11/2016 876 » Tertio 876 van 23 november 2016
» Stap voor stap langs kronkelwegen
» Ver-teveel-ing
» Bedenkingen “Over God”
» “Opstaan na lamlendigheid begint met kleine stap”
» Rama Salim
» God is verrijzenis
» “Onzevader is hart van Jezus’ boodschap”
» Kwetsbare schooljeugd krijgt “her-kansing”
» Kunstenaar-monnik uit Firenze schittert in Rotterdam
» “Echt pluralisme vraagt meer identiteit”
» “Doop in de Jordaan historisch essentieel”
16/11/2016 875 » Tertio 875 van 16 november 2016
» God en lijden
» Restauratie Lam Gods
» (Boot)vluchteling Antoine Bakhash bouwt aan Belgische toekomst
» “Zitten, zwijgen, zuchten”
» Veenbrand
» Piazza Renzi
» “Blijven groeien als mens en als leerling van Christus”
» Harmonie der sferen
» Zo machtig en zo kwetsbaar als de liefde
» Nieuwe Elisabethzaal thuishaven deFilharmonie
» “Ik kan er niet tegen dat toeristen worden afgeblaft”
» “Ik was alleen maar niet verlaten”
09/11/2016 874 » Tertio 874 van 9 november 2016
» “Verandering heeft een prijs”
» Niet het einde
» Wantrouwen en democratie
» “Geld is nieuwe godheid”
» “Is schieten op vluchtelingen volgende stap”
» Hart: anders
» “Goed gelovig”
» Driepikkel onder onze democratie
» Kruistochten lieten bloederig spoor na
» Heilige boeken tonen eeuwige schoonheid
» “Conservatisme is nodig in veranderende wereld”
» “God laten gebeuren”
02/11/2016 873 » Tertio 873 van 2 november 2016
» “Kerk en school mogen elkaar niet loslaten”
» Rafelig leven
» Laatste punt
» “Patchwork van scholen toont sterke lokale verankering”
» De tijden trotseren
» Rondetafel: Godsdienstonderwijs vandaag
» Van antropocentrisme tot reductionisme
» Nederland kiest na “voltooid leven” voor hulp bij zelfdoding
» Smaakmaker voor poëzie
» “Paul Magnette is de held”
» “Geweld is dovemansgesprek op extreem hoge toon”
» “Ik kan gewoon niet anders”
26/10/2016 872 » Tertio 872 van 26 oktober 2016
» Luther blijft klokkenluider
» Onze gezamenlijke leraar
» Als middenveld het veld ruimt
» “Getuigenis, dialoog en tolerantie als troeven uitspelen”
» Woordenkunstenaars
» Ecclesia semper reformanda
» “Individualiteit getoetst aan gemeenschappelijkheid”
» Door de ogen van Emile Verhaeren
» Op zoek naar voormalige missiekerken in China
» Goedheid opent harten voor Gods vreemdheid
» “Ik geloof in de kracht van vermenigvuldigen”
19/10/2016 871 » Tertio 871 van 19 oktober 2016
» “Steen geslepen tot poëzie”
» Anti establishment
» “De enen en de anderen”
» “Iconografie van christendom is collectief erfgoed”
» EU blijft sterke man Belgrado steunen
» Vingerwijzing
» Stroming loopt over van kritisch potentieel
» Altijd weer onze tradities in andere context plaatsen
» Een beetje rugwind gevraagd…
» Verzoende verscheidenheid
» “Geweldloosheid vraagt creativiteit en moed”
» “Kunst is contemplatie”
12/10/2016 870 » Tertio 870 van 12 oktober 2016
» “Interreligieuze dialoog is niet vrijblijvend”
» Blijvende slagaders
» Jozef De Kesel snel kardinaal
» “Geloof geeft kleur en ziel aan samenleving”
» Ruan en de kleine onsterfelijkheid
» Barmhartigheid, burgerschap en broederschap
» “Mag ik? Dank je. Sorry”
» Het onbekende meisje aan de Maaskant
» “Zelfgave Christus bevestigt leven van anderen”
» “Bij Bach zijn intellect en gevoel in evenwicht”
06/10/2016 869 » Lode Aerts is de nieuwe bisschop van Brugge
» Brugge krijgt herder met groot hart
» God wil geluk van elke mens
» Geslaagde integratie
» Juncker verrast en de muis brult
» Lode Aerts wordt 27ste bisschop van Brugge
» Een hart van vlees
» “Mens niet reduceren”
» Naar een nieuwe cultuur, open voor het leven
» De gelijktijdigheid van het ongelijktijdige
» Yehudi Menuhin en zijn violen voor de vrede
» “Ons geloof moet zich sterker in daden uiten”
» “Geloven is geen ‘wat’, maar ‘dat’”
» “Je kan maar goed schilderen wat je bemint”

Pagina's

 

FAQ

Uw gebruikersnaam of paswoord wordt niet aanvaard

Dit kan drie oorzaken hebben:

  1. Paswoorden zijn hoofdlettergevoelig,
  2. Uw gebruikersnaam is het e-mailadres dat u initieel doorgaf. Misschien is uw e-mailadres veranderd? Bezorg dan uw naam en adresgegevens met daarbij oud en nieuw mailadres aan de abonnementendienst via abonnementen@tertio.be.
  3. Uw abonnement is misschien vervallen. U kan hier opnieuw een abonnement nemen of u kan een mail met uw naam en adresgegevens sturen naar abonnementen@tertio.be. Na ontvangst van de betaling zal uw toegang opnieuw worden geactiveerd.

U bent uw paswoord vergeten

Klik hier. U ontvangt dan een nieuw paswoord, dat u meteen opnieuw kan wijzigen in een paswoord naar keuze.

Indien uw probleem niet opgelost werd met deze instructies, neem dan contact op via ons contactformulier.