Welkom in het online archief van Tertio Weekblad

Pagina's

Datum Nummer Artikels
07/12/2016 878 » Tertio 878 van 7 december 2016
» “Bloed is prijs van oorlog”
» Cardiosclerose
» Glazen plafond bestaat nog
» Armoede geen stadsfenomeen
» Naïeve sympathie
» “Revolutie van tederheid bezweert cardiosclerose”
» Craigie Horsfield weeft verder aan traditie
» Geen ideale wereld zonder religieuze idealen
» Kerstverhaal volgens Heinrich Schütz
» Kunnen alleen mannen roeping ervaren?
» “Ontmoeting heeft laatste woord”
» “Intreden blijft mijn verlangen”
30/11/2016 877 » Tertio 877 van 30 november 2016
» “Geloof sneuvelde niet aan Somme”
» Vertrouwen herstellen
» Wij zijn goed in vernielen
» “Aan vertrouwen moet je werken”
» Niemand blijft buiten schot
» “Meet me, Jesus, meet me”
» Religie, de “vergeten” factor bij herdenking
» Realisme van de hoop
» Uiteindelijk zijn we betrokken op de ander
» “Ik schrijf vanuit het leven”
» Rwanda heropbouwen vanuit evangelische waarden
» “Vrede in Europa en de wereld is blijvende strijd”
23/11/2016 876 » Tertio 876 van 23 november 2016
» Stap voor stap langs kronkelwegen
» Ver-teveel-ing
» Bedenkingen “Over God”
» “Opstaan na lamlendigheid begint met kleine stap”
» Rama Salim
» God is verrijzenis
» “Onzevader is hart van Jezus’ boodschap”
» Kwetsbare schooljeugd krijgt “her-kansing”
» Kunstenaar-monnik uit Firenze schittert in Rotterdam
» “Echt pluralisme vraagt meer identiteit”
» “Doop in de Jordaan historisch essentieel”
16/11/2016 875 » Tertio 875 van 16 november 2016
» God en lijden
» Restauratie Lam Gods
» (Boot)vluchteling Antoine Bakhash bouwt aan Belgische toekomst
» “Zitten, zwijgen, zuchten”
» Veenbrand
» Piazza Renzi
» “Blijven groeien als mens en als leerling van Christus”
» Harmonie der sferen
» Zo machtig en zo kwetsbaar als de liefde
» Nieuwe Elisabethzaal thuishaven deFilharmonie
» “Ik kan er niet tegen dat toeristen worden afgeblaft”
» “Ik was alleen maar niet verlaten”
09/11/2016 874 » Tertio 874 van 9 november 2016
» “Verandering heeft een prijs”
» Niet het einde
» Wantrouwen en democratie
» “Geld is nieuwe godheid”
» “Is schieten op vluchtelingen volgende stap”
» Hart: anders
» “Goed gelovig”
» Driepikkel onder onze democratie
» Kruistochten lieten bloederig spoor na
» Heilige boeken tonen eeuwige schoonheid
» “Conservatisme is nodig in veranderende wereld”
» “God laten gebeuren”
02/11/2016 873 » Tertio 873 van 2 november 2016
» “Kerk en school mogen elkaar niet loslaten”
» Rafelig leven
» Laatste punt
» “Patchwork van scholen toont sterke lokale verankering”
» De tijden trotseren
» Rondetafel: Godsdienstonderwijs vandaag
» Van antropocentrisme tot reductionisme
» Nederland kiest na “voltooid leven” voor hulp bij zelfdoding
» Smaakmaker voor poëzie
» “Paul Magnette is de held”
» “Geweld is dovemansgesprek op extreem hoge toon”
» “Ik kan gewoon niet anders”
26/10/2016 872 » Tertio 872 van 26 oktober 2016
» Luther blijft klokkenluider
» Onze gezamenlijke leraar
» Als middenveld het veld ruimt
» “Getuigenis, dialoog en tolerantie als troeven uitspelen”
» Woordenkunstenaars
» Ecclesia semper reformanda
» “Individualiteit getoetst aan gemeenschappelijkheid”
» Door de ogen van Emile Verhaeren
» Op zoek naar voormalige missiekerken in China
» Goedheid opent harten voor Gods vreemdheid
» “Ik geloof in de kracht van vermenigvuldigen”
19/10/2016 871 » Tertio 871 van 19 oktober 2016
» “Steen geslepen tot poëzie”
» Anti establishment
» “De enen en de anderen”
» “Iconografie van christendom is collectief erfgoed”
» EU blijft sterke man Belgrado steunen
» Vingerwijzing
» Stroming loopt over van kritisch potentieel
» Altijd weer onze tradities in andere context plaatsen
» Een beetje rugwind gevraagd…
» Verzoende verscheidenheid
» “Geweldloosheid vraagt creativiteit en moed”
» “Kunst is contemplatie”
12/10/2016 870 » Tertio 870 van 12 oktober 2016
» “Interreligieuze dialoog is niet vrijblijvend”
» Blijvende slagaders
» Jozef De Kesel snel kardinaal
» “Geloof geeft kleur en ziel aan samenleving”
» Ruan en de kleine onsterfelijkheid
» Barmhartigheid, burgerschap en broederschap
» “Mag ik? Dank je. Sorry”
» Het onbekende meisje aan de Maaskant
» “Zelfgave Christus bevestigt leven van anderen”
» “Bij Bach zijn intellect en gevoel in evenwicht”
06/10/2016 869 » Lode Aerts is de nieuwe bisschop van Brugge
» Brugge krijgt herder met groot hart
» God wil geluk van elke mens
» Geslaagde integratie
» Juncker verrast en de muis brult
» Lode Aerts wordt 27ste bisschop van Brugge
» Een hart van vlees
» “Mens niet reduceren”
» Naar een nieuwe cultuur, open voor het leven
» De gelijktijdigheid van het ongelijktijdige
» Yehudi Menuhin en zijn violen voor de vrede
» “Ons geloof moet zich sterker in daden uiten”
» “Geloven is geen ‘wat’, maar ‘dat’”
» “Je kan maar goed schilderen wat je bemint”

Pagina's