Tertio 946 - Het geheim van het leven

Paasessay

Het geheim van het leven

Hebben wij zoiets als verrijzenis nodig? Of kunnen of durven we er niet in geloven, omdat ze, net als het geloof in God overigens, ondenkbaar geworden is? De opvatting over de dood en vooral wat daarna komt, is in de jongste decades dramatisch veranderd. Lijden, dood en verrijzenis van Christus en de daarmee samenhangende idee van leven na de dood vormden eeuwenlang de zingevende spil van de westerse samenleving.

Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)