Tertio 938 - Vooruit of achteruit?

Column Rony Ceustermans

Vooruit of achteruit?

Het jaartal is gekeerd en we hebben elkaar weer alle goeds gewenst. Maar hoe gaat het echt met ons? Gaan wij als mensheid nu voor- of achteruit? Het tijdsperspectief van christenen is lineair. Hun heilsleer impliceert een vooruitgangsgeloof. God keert de geschiedenis van mensen ten goede. We stevenen af op een apotheose bij de vestiging van het Godsrijk.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)