Tertio 936 - “Bidden voor roepingen is geen toverformule”

Norbertijn Christophe Monsieur ademt uit twee longen: abdij en parochie

“Bidden voor roepingen is geen toverformule”

Christophe Monsieur is novicemeester in de abdij van Averbode en pastoor in enkele omringende parochies. Zijn engagementen in de gemeenschap en in de wereld varen wel bij die onderlinge kruisbestuiving.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)