Tertio 934 - “Sleutel vreedzame samenleving ligt in respect voor anders-zijn”

Neuropsychiater Boris Cyrulnik wil emotionele wonden helen

“Sleutel vreedzame samenleving ligt in respect voor anders-zijn”

Boris Cyrulnik is Frankrijks meest populaire psychiater, alomtegenwoordig in de media. Als bestsellerauteur wordt hij veelvuldig gevraagd om vanuit de neuropsychiatrie zijn mening te geven over actuele thema’s. Hij is voorstander van een multidisciplinaire benadering van ons bestaan. Ook de psychiatrie moet zich volgens hem laten aanvullen door inzichten uit de sociologie, de biologie, de filosofie én door het geloof in God.   

Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)