Tertio 797 - Voorbij de ontmythologisering

Voorbij de ontmythologisering

“Ontmythologisering lost de ontkerkelijking bezwaarlijk op”, poneert emeritus hoogleraar Herman De Dijn. “Onze moderniteit vereist geen ethische visies of praktijken die in overeenstemming zijn met pure rationaliteit.”  

“Verregaande ontmythologisering leidt tot de ontmanteling van religieuze praktijken en structuren”, waarschuwt de filosoof. “Maar zoals wijlen Leo Apostel me ooit zei: het is verbijsterend hoe katholieken hun rituelen en codes overboord gooien op het ogenblik dat dergelijke zaken buiten de kerk aan een herontdekking toe zijn.”