Tertio 797 - Oorlogsgeweld woekert voort in families

Oorlogsgeweld woekert voort in families

Psychologische hulp is meestal onbereikbaar voor wie in Zuid-Amerikaanse sloppenwijken woont, al is de nood daar vaak het grootst. Jongeren zijn lid van bendes, gebruiken drugs. Ouders weten geen blijf met hen en reageren brutaal. In dat familiaal geweld spelen meer dan eens trauma’s van de burgeroorlogen op. Vlaams psychologe Liesbet Willems tracht in Peru mee het mentale puin te ruimen.

“De huiselijke agressie is wellicht het gevolg van het extreme geweld tijdens de burgeroorlog. Dat de ouders getraumatiseerd zijn, hypothekeert de zorg voor hun kinderen”, vertelt de psychologe. “Een van de meest efficiënte wapens in een burgeroorlog is verkrachting. Het lijdt geen twijfel dat vele vrouwen daar het slachtoffer van waren, maar ik vermoed dat ook mannen werden verkracht. De machocultuur laat niet toe dat ze daarmee naar buiten komen en dus is het een groot taboe. Toch mogen die oorlogstrauma’s geen alibi zijn voor nieuwe misdrijven.”