Tertio 797 - “Oorlogsgeweld woekert voort in families”

“Oorlogsgeweld woekert voort in families”

Psychologische hulp is meestal onbereikbaar voor wie in Zuid-Amerikaanse sloppenwijken woont, al is de nood daar vaak het grootst. Jongeren zijn lid van bendes, gebruiken drugs. Ouders weten geen blijf met hen en reageren brutaal. In dat familiale geweld spelen meer dan eens trauma’s van de burgeroorlogen op. Vlaams psychologe Liesbet Willems tracht in Peru mee het mentale puin te ruimen.

Lees het volledige artikel