Welkom in het online archief van Tertio Weekblad

Pagina's

Datum Nummer Artikels
25/04/2018 950 » Tertio 950 van 25 april 2018
» Leuk, leuker, leukst
» Heilige schrik
» Katholicisme als pasmunt
» Ode aan de universele mens
» Rutten herdenkt heiligverklaring Evermarus met jubeljaar
» Zelfzorg
» “Complex, bijna autoritair systeem”
» Erfgoed uitspelen in verkondiging
» Dansen met het noodlot
» Rol De Smedt in “Leuven Vlaams”
» “Geschiedenis uitspelen met zin voor toekomst”
» “Niet zomaar een goed gevoel”
18/04/2018 949 » Tertio 949 van 18 april 2018
» “Economie en ecologie niet onverzoenbaar”
» Dialoog na “ex-communicatie"
» Met de blik op het verleden
» Midden-Oosten is ook christelijk
» “Niet altijd maar hetzelfde opnieuw bouwen”
» Mysterieuze menhirs
» Ecologische bekering dringend vereist
» “Mensheid heeft last van individuele intelligentie”
» Welkom in de burcht van verzet, twijfel, tegenwicht
» Van Mariadevotie tot oecumene
» Gedenkteken voor Basiel de Craene en de Vlaamse Poëziedagen
» “Participatie en diversiteit vormen de rode draad in onze werking”
» “Geloof en muziek bewerken verandering”
11/04/2018 948 » Tertio 948 van11 april 2018
» “Laat tussen followers morele leiders opstaan”
» Nooit genoeg heiligen
» De terreur van positieve censuur
» “Georganiseerde religies spelen cruciale rol”
» Bewust wederkerige welwillendheid
» “Meneer, wat mooi, maar ik geloof er niks van”
» De spiraal van de stilte
» “Levensbeschouwelijke wind waait niet uit wetenschappelijke hoek”
» Het ongerijmde van de genade
» Barenboim-piano Belgisch succesverhaal
» “Maatschappij van morgen bouw je niet op cynisme”
» “Schrijven is delen”
04/04/2018 947 » Tertio 947 van 4 april 2018
» Idealist versus ideoloog
» Onversneden evangelisch
» Pastores en psychiaters allemaal bezig met “zin”
» “Grenzen zijn moeilijke plekken”
» Moeilijk te geloven
» Racistische dreiging
» Essentie van het mens-zijn verwoorden en verdedigen
» Columbanus grondlegger christelijke identiteit Europa
» Genegeerde wereld verbeeld
» “Authentiek getuigenis toont kracht van christendom”
» “Ervaring voeden met traditie”
28/03/2018 946 » Tertio 946 van 28 maart 2018
» “Revolutionaire kracht van verrijzenis”
» God lacht
» Helpen en mogen mislukken
» “We hebben slechts één leven maar het is eeuwig”
» Religieuze saus
» Het geheim van het leven
» Initiatief Pelgrimstafel toegeschreven aan officier van Filips II
» Het geknakte riet dat niet brak
» Kijken door kinderogen
» Het verlangen zus en broer te mogen zijn
» “Tot elk goed werk bereid”
» “Jezelf loslaten om de medemens echt te ontmoeten”
21/03/2018 945 » Tertio 945 van 21 maart 2018
» Vergeet dementie, zie de mens
» Geld voor God
» Nog lang niet volbracht
» “Afhankelijkheid van God is wezenlijk voor gelovige”
» Moslims en christenen in Bulgarije, tussen Oost en West
» De rechtvaardigen
» De mens achter dementie
» Geelse gezinsverpleging in wachtrij voor erkenning als werelderfgoed
» Bidden en geloven als therapie
» Niet armoede maar rijkdom is het probleem
» Pleidooi voor terugkeer naar gematigdheid
» “Een einde is niet hét einde”
14/03/2018 944 » Tertio nr. 944 van 14 maart 2018
» “Ook sport verbindt en geeft zin”
» Nabij blijven
» Oude ketterijen in nieuwe zakken
» Minifestival over psalmen door de eeuwen
» Kerk is belangrijke speler in sportgeschiedenis
» De hond
» Kunst als spiegel van een volk
» “Wie zich engageert, maakt persoonlijke keuze”
» Tot glorie van God en Bach
» De kerk moet niemand te vriend houden
» “Kritisch nadenken bewust stimuleren”
» “Het mooiste in het leven is te mogen geven”
07/03/2018 943 » Tertio 943 van 7 maart 2018
» “Ook vrouw geroepen om voor te gaan”
» Dienstmaagdendag
» Welk soort samenleving willen we onze kinderen nalaten?
» “Pontificaat actualiseert Tweede Vaticaans Concilie”
» “Sterk mij met druivenkoeken”
» Het glas-in-lood plafond
» “Het bestaan toont mij wat het betekent te bestaan”
» Kinderen van kindsoldaten zijn paria’s in de maatschappij
» Hannah opent ons de ogen
» Door oorlog getekend
» “Het debat is te braaf geworden”
» “Met Franciscus kreeg geloof veel concreter gezicht”
28/02/2018 942 » Tertio 942 van 28 februari 2018
» Commerciële rusthuizen verdienen beter
» Distels en doornen
» De weldoende schok van het verschil
» “Wees geen lauwe gelovigen! Verberg uw geloof niet!”
» Arvo Pärt
» Financiering woonzorgcentra voor dummies
» Tien jaar teleurstelling
» Oproep tot vrijheid
» “Ik ben veeleer dichter dan vertaler”
» “De wereld zit niet te wachten op westerse waarden”
» Transcriptie van het Franstalige interview met kardinaal Robert Sarah
21/02/2018 941 » Tertio 941 van 21 februari 2018
» “Moraal, spiritualiteit en kennis horen samen”
» Mensen en middelen
» Voorbij de inclusie
» “Zelfzorg en zorg voor collega’s structureel inbouwen”
» Afdankertjes
» “Mensen geraakt door schoonheid én boodschap kathedraal”
» Vrede in praktijk
» Devotieprenten geven uniek (tijds)beeld van volksgeloof
» “Getuigen van de globalisering”
» Bildung als levensverzekering voor de toekomst
» “Durf te inspireren”

Pagina's