Archief

Pagina's

Datum Nummer Artikels
25/05/2016 850 » Tertio 850 van 25 mei 2016 » Boeken: Christelijke barmhartigheid » Grieken verlaten massaal hun land » Leeswijzers gidsen “mensen van de weg” » Grieken trekken massaal weg » Beginnen bij onszelf » Nieuw Europa veronderstelt integreren, dialogeren, genereren » Christelijke barmhartigheid » Alsof » Griekenland zinkt verder weg in moeras » Denkoefening enten op realiteit » De bocht van Bruno Dumont » Gelovigen zijn een in gastvriendschap » “Heil ligt in opstand van goedheid die tot uiterste gaat” » “Veel paden, één Weg”
18/05/2016 849 » Tertio 849 van 18 mei 2016 » Geest Tibhirine sterft niet » Meestappen met cliënt » Cultuur en geloof in evolutie » Geest Tibhirine leeft voort » Matuur opvoeden » Christus wordt weer gekruisigd » Tibhirine twintig jaar later » Dokter op zak » Rerum novarum inspireert steeds opnieuw » Cultuur van dialoog als rode draad » “Meestappen met cliënt, als tochtgenoot en lotgenoot” » “Structuren kunnen ons tot vloek of zegen zijn” » “Eerder uit dankbaarheid dan plichtsbesef” » “Getuigenis monniken relevant en actueel”
11/05/2016 848 » Tertio 848 van 11 mei 2016 » Herstructureringen in parochielandschap » Vertrouwde structuren afbreken voedt wantrouwen » Vlaanderens eerste islamitisch geïnspireerde studentenkring heet Mahara » Dialoogschool begint bij katholiek zijn » Open zenuw » Bijna niemand ontspringt de dans » Lichaam is weerbarstig en mysterieus » Vegend leven » Van volkskerk naar kerk van het volk Gods » Gevoel water en vuur te moeten verzoenen » Nieuwe tijdpolitiek vereist » Martin Luther King “spreekt” opnieuw » Vertrouwde structuren afbreken voedt het wantrouwen » Kennis, geloof en ethiek samenbrengen
04/05/2016 847 » Tertio 847 van 4 mei 2016 » Avonturen van Bijbel beleven » Laat iedereen bijdragen, van Panama tot De Panne » Muziek is een behoefte » “Rerum Novarum actualiseren” » Flexen » Democratie gaat over het omgaan met het verschil niet over het wegwerken van elk verschil » Avonturen Bijbel beleven » Race naar al-Raqqa » Glazen vreugde » Blauwdruk voor “herverdelende rechtvaardigheid” » Strafexpeditie naar Auschwitzbeulen » “Christenen weten zich op hun plaats in zorginstellingen” » “Muziek is een behoefte” » “Met mensen onderweg zijn”
27/04/2016 846 » Tertio 846 van 27 april 2016 » Alweer heibel over hervorming Vaticaanse financiën » Dossier Europa: Bestaand Europa moeilijk te handhaven » “Mensen verwachten net van Europa oplossing” » Kwantumsprong Europees Unierecht » Blauwe zwaluw » Golven van ruimte en tijd » Beter management resulteert in meer goede werken » (Zelf)vertrouwen » Bestaand Europa moeilijk te handhaven » Democratie en deskundigheid botsen in eindtermendebat » Steeds hiaten als wet existentiële vraag beantwoordt » “Mozart zingen is altijd goed voor je stem” » Iconen van tederheid » “Mensen verwachten net van Europa oplossing” » Geloven doe je samen
20/04/2016 845 » Tertio 845 van 20 april 2016 » Cervantes, tussen dwaze wijsheid en wijze dwaasheid » Geloofsdaad en of geloofsinhoud » Getrouwd vader in spe en seminarist » “Gordijnen tussen religies opentrekken” » Als zelfs de zon huilt » Amoris Laetitia heeft “het geweten” als kernwoord » Edelman vervuld van nobele idealen » Aanwezigheid in eenzaamheid » “Altijd bruggen bouwen tussen religies en culturen” » “Verhalende methode raakt harten en geesten” » Het wahabisme: de radicale uitzuivering » “Durf in gemeenschap en traditie te treden” » “Mijn roeping en mijn relatie groeiden hand in hand”
13/04/2016 844 » Tertio 844 van 13 april 2016 » “Begeleiden, onderscheiden, integreren" » "Nabij zijn en luisteren" » Gazprom is efficiënter wapen dan Russisch leger » “Europese Unie valt niet uiteen” » Standpunt Geert De Kerpel: Bakens verzet » Zeepbel » “Begeleiden, onderscheiden en integreren” » “Publieke kant van geloof is essentieel” » Tijd teruggeven » “Pastores lopen verhoogd risico op burn out” » “Je bent er nooit op voorbereid” » “Toxische spiritualiteit schaadt onze geest” » Avant-gardiste Marthe Donas verrast opnieuw » Slachtofferschap doorbreken met christendom » “Gazprom blijkt efficiënter wapen dan Russisch leger” » “Gedreven door en voor mensenrechten”
06/04/2016 843 » Tertio 843 van 6 april 2016 » Strijd tegen radicalisme » “Tekenen van hoop in Midden Oosten” » Je kunt niet het verlossende woord over Jezus spreken » “Christendom wacht loodzware taak” » De cultuur als muur » Hoed u voor zombiekatholieken » “Licht van hoop brandend houden” » Files » Arabische Lente lost beloftes niet in » Vrouwen zonder boord » Verrijzenis als detectiveverhaal » Hoe meer Trump provoceert, hoe groter zijn aanhang » “Je kunt niet het verlossende woord over Jezus spreken” » “Mensen helpen zo lang mogelijk thuis te wonen”
30/03/2016 842 » Tertio 842 van 30 maart 2016 » dossier vluchtelingen » Ignatiaanse spiritualiteit en onderscheiding » Het oude is het nieuwe » Ons niet van vijand vergissen » Morele inversie en terreur » Herfsttij post Westfaals Europa » Geduld! » Dossier: Vluchtelingen » Onderscheiden wat de Geest ons te doen geeft » Pierre Harmignie trouwe arbeider van evangelie » Brille van Bosch » In traditie ligt vernieuwing » Onze eigenheid een plaats geven
23/03/2016 841 » Tertio 841 van 23 maart 2016 » Kunstige Judaskus » Vrouwen brachten nieuws Jezus’ verrijzenis » Religieuze rede herleeft » Judaskus in kunst » Weg met opiniepeilingen » Duizenden Waldmannen verminken kunstgeschiedenis » “Wij zijn generatie van laatste hoop” » Verras jezelf » Veroordeling verraad Judas kreeg meer nuance » Tieners zien zich als open zoekers » Drie vrouwen brachten nieuws Jezus’ verrijzenis » Religieuze rede herleeft na “ex-communicatie” » “Ik probeer in daad en gebed christen te zijn”
16/03/2016 840 » Tertio 840 van 16 maart 2016 » Geert Noels: “Geluk is geen kwestie van geluk” » Werk: bron van emancipatie of verknechting » Acteur Bob De Moor speelt rol van verteller in De Passie » “Sociale vooruitgang staat stil” » Ze zullen blijven komen » Industrie des doods » Geluk is geen kwestie van geluk » Jezusknuffel » “Eutopia” tussen triple A en downgrade » “Vermijd onnodig beledigen” » Schatten op zolder van Chesterton » Franciscus heilige voor alle tijden » Angst voor het eigene » “Goed verhaal krijg je niet kapot”
09/03/2016 839 » Tertio 839 van 09 maart 2016 » Kapitaal in de 21ste eeuw » De boekenkast van Mia Doornaert » Mark Janssens (Klara) gelooft in de kracht van ontroering » Kansen zijn er om ze te grijpen » De moeilijkste weg » Europa à la carte » Unieke Opleiding Vredeseducatie in Antwerpen » Matteüseffect halt toeroepen » Tijd hebben » Barsten in conservatief katholicisme » Mijn kronkelweg naar de diaconie » Doelman en behoeder van het leven » Hoe meer je leest, hoe meer je begrijpt » Religie is meer dan ratio en regels » Iedereen gelooft in iets of iemand » Bankenexpert Manfred Drennig: Matteüseffect halt toeroepen
02/03/2016 838 » Tertio 838 van 02 maart 2016 » Antoon Vandevelde analyseert ethisch deficit neoliberalisme » Kerk en spiritualiteit in Colombia » Geen democratische, maar luisterende kerk » Onze God kan zich klein maken » Totalitaire neutraliteit » De pastoor en de politicus » Kortzichtigheid gaat ten koste jongere generatie » Gouda koestert geest van Erasmus » Vrachtwagen vol genade » Bevrijdende perspectieven voor mens en natuur » Kantje boordje » Klara Festival over lijden en medelijden » Nood aan gregoriaanse hervorming » “Geen democratische, maar luisterende kerk” » Artistiek atelier voor “mensen met mogelijkheden”
24/02/2016 837 » Tertio 837 van 24 februari 2016 » Missie afstemmen op roep rechtvaardigheid » Ik ben het haten zo moe » “Debat over zondagsrust sluiten” » “‘Vanzelf’ corrigeert efficiëntiedenken” » Poortwachters » Trauma’s en talenten zien » Missie afstemmen op roep om rechtvaardigheid » “Allemaal op zoek naar houvast” » Goddelijke onzichtbaarheid » “(Ont)haast je langzaam” » “Ik ben het haten zo moe” » Twaalf stapstenen naar barmhartigheid » Geloof in tijden van oorlog » Loskomen van ideologisch denken rond euthanasie » “Laten we debat over zondagsrust sluiten” » “Geloof zit in mij en verdwijnt niet meer”
17/02/2016 836 » Tertio 836 van 17 februari 2016 » Dwarsheid is in lijn met traditie » “Blijf Bijbelse geweldteksten lezen” » “Christenen in Midden Oosten helpen” » “Christenen helpen in Midden Oosten” » De rechter spreekt recht » Vasten niet verspillen » “Bijbelse geweldteksten blijven lezen” » Het leven krijgt het laatste woord » Elke ketter heeft zijn letter » Postuum testament Schillebeeckx » Ook lauwe gelovige heeft warme gevoelens voor islam » Te veel is te veel » Van droom naar werkelijkheid » “Toekomst Bosnië is ook de onze” » “Ik koester mijn oosterse identiteit”
10/02/2016 835 » Tertio 835 van 10 februari 2016 » In thuisland Santa Muerte heerst cultuur van de dood » “Wind in zeilen voor gematigde Iraanse politici” » Geen repressie zonder preventie » “Meer nodig dan ‘opkuis’ Molenbeek” » Heilzame collectieve rust » Onrecht van recht op zelfbeschikking » Paus trekt naar Mexicaanse periferie en Amerikaanse grens » Geen vervelende appendix » Nog veel onzekerheden rond ayatollahs » “Broederlijk Delen en Caritas kunnen weer opgelucht ademhalen” » Journalisten rukken maskers af » Laat ons utopie heruitvinden » “Repressie zonder preventie werkt niet” » “Kunst is Gods idee”
03/02/2016 834 » Tertio 834 van 3 februari 2016 » Colombiaanse kunstenaar wekt hoop » “Echt pluralisme brengt beïnvloeding en uitwisseling” » Goede liturgie is vorm van catechese » Vrouwenkracht is vredesmacht » Stijgende armoede in rijk België is schandaal » Rivieren klappen en bergen jubelen » Veel films gemaakt vanuit religieuze grondhouding » Gruwel verwerken letterlijk en literair » Aandacht als hoofdvak » Provocatieve kunst roept vragen en visioen op » Gouden eeuwen van polyfonie uit Lage Landen » Neutraliteit overheid betekent niet antigodsdienstigheid » Echt pluralisme brengt uitwisseling en beïnvloeding » “Goede liturgie is vorm van catechese” » “Dienend in het leven staan”
27/01/2016 833 » Tertio 833 van 27 januari 2016 » “Geen merkbare afkeer voor geloof” » “Rijk genoeg om stevig basisinkomen te financieren” » MagaZijn bedient en verbindt hedendaagse zinzoekers » “Niet afkerig van religie op school” » Harten van jongeren raken » “Kinderen van tegenwoordig” » Aversie voor katholiek onderwijs vooral buiten schoolmuren » Schuilen kan nog wel » “Utopisch idee dat noch links noch rechts is” » “MagaZijn is werkplaats vol ‘zinnige’ bronnen” » Europa kantelt Beschaving wankelt » Aangrijpend familieportret » Gladiatoren spreken nog steeds tot verbeelding » “De Wolk van Niet-Weten leert contemplatief bidden” » “Ecologie en geloof gaan hand in hand”
20/01/2016 832 » Tertio 832 van 20 januari 2016 » “Privatisering religie contraproductief” » “Religieus motief IS serieus nemen” » “Met deelbare kennis kan je duurzame, lokale productie uitbouwen” » “Privatiseren religie contraproductief” » Barmhartige Samaritaan » Weg met de nuance » Schud wereld wakker » Muziek beluisteren kan liturgie worden » Aanslagen, kruistochten en jihad » Wet eist niet eigen missie te verloochenen » “Beethovens verhaal overtreft muziek” » Spirituele ruimte van democratie » “Met deelbare kennis kan je lokale, duurzame productie uitbouwen” » “Muziek maakt geloof voelbaar”
13/01/2016 831 » Tertio 831 van 13 januari 2016 » Heropbouw Oost Timor werk van lange adem » “Vertrouwen beter dan levenstestament” » Euthanasiepraktijk steekt in stilte de wet voorbij » “Euthanasiepraktijk steekt wet voorbij” » Ware verlossing uit het lijden » Paradoxen van liefde » "Investeren in onderwijs garandeert duurzame toekomst" » Minder is meer » Levensverhaal versus levenstestament » “Christenen communiceren te terughoudend” » Met zijn allen op de vlucht » IS maakt zestiende-eeuwse Maarten van Heemskerck actueel » “Preciseer criteria en evalueer evaluatiecommissie” » “Ogen openen voor transcendente horizon”
06/01/2016 830 » Tertio 830 van 6 januari 2016 » Vluchtelingen helpen » Een leven dat tot teken wordt » Religie in Tweede Wereldoorlog » “Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer” » Seculiere dictatuur » Maakbare samenleving » “Rechtstreekse contacten stellen negatieve beeldvorming bij” » Nachtelijk spektakel » Charisma’s vernieuwen kerk » Benito Raman vormt geen uitzondering » Anselm Kiefer eert Antwerpse boekdrukkunst » Munch en Van Gogh samen in Amsterdam » “Pius XII omschrijven als Hitlers paus is onzin” » “Strijden om leven en dood laat je echter leven"
23/12/2015 828-829 » Tertio 828-829 van 23 december 2015 » Elena Lasida en Luc Cortebeeck » Robert Putnam en Flaminia Giovanelli » Sonja De Becker en Patrick Allegaert » “En vrede op aarde aan alle mensen die Hij liefheeft” » “Verbondenheid is hart van economie” » “Dominant politiek discours tast solidariteit aan” » “Landbouw vraagt passie” » “Zonder zetje klimt haast niemand sociale ladder op” » “Vrouwen zijn vaak motor voor ontwikkeling” » Museum als tolk van kwetsbaarheid en solidariteit
16/12/2015 827 » Tertio 827 van 16 december 2015 » “Religie heeft wereldwijde impact” » Red vooruitgangsgedachte van stilstand » Controledwang is symptoom van betekenisverlies » Religie heeft mondiale impact » Onverwachte hoop » Hoog tijd voor minder zwart en wit » “Mondiale impact religie niet negeren” » De mens die voor mij staat » Onze (zonde)val uit de geschiedenis » Rechtsregels versus barmhartigheid » Verleiding van overvloed » Met Bach naar Kerstmis » “Vertellers heb ik het liefst” » “Controledwang is symptoom van betekenisverlies”
09/12/2015 826 » Tertio 826 van 9 december 2015 » Albert Schweitzer had eerbied voor elke levensvorm » “Ethiek en winst samen niet uitgesloten” » Vrijheid kenmerkt geloof » “Ethiek en winst sluiten elkaar niet uit” » Jaar van de tederheid » Paus Franciscus’ droom voor de kerk » “De bron vormt een eenheid met het water” » “Groei en werkgelegenheid uit elkaar houden” » Op weg met Jozef en Maria » Bedrijven en duurzame ontwikkeling » Franciscus kijkt oostwaarts » Economisme wurgt politiek » It’s the ego, stupid! » “Vrijheid van spreken en ervaren kenmerkt geloof”
02/12/2015 825 » Tertio 825 van 2 december 2015 » Concilie blijft kompas en wegwijzer » “Vluchtelingenverhalen komen te weinig aan bod” » Langs christelijke meditatie aansluiting vinden bij traditie » “Tekenen van de tijd evangelisch lezen” » Volharden in dialoog en solidariteit » Muziek troost » Kunst onder Constantijn » Syrische killing fields » Oog hebben voor het individuele menselijke » Dossier: 50 jaar Vaticanum II / slot » “Alle waarden en boodschappen aan twijfel onderhevig” » Dochter overklast vader » “Burgers allicht grootste verliezers van opdoeken ‘derden’ op VRT” » “Verhalen vluchtelingen komen te weinig aan bod” » “Ik was hoogbegaafd maar spiritueel niet rijp”
25/11/2015 824 » Tertio 824 van 25 november 2015 » Grote grijze zone tussen geloof en ongeloof » Klimaattop Parijs onder stoom » “Oorlog om geesten definitief naar Westen overgesprongen” » Oorlog om de geesten » Oorlogsretoriek » Christelijke inspiratie staat haaks op politiek correct denken » Niet los van God, maar van kerken » “Categorieën verdampen door zwevende (on)gelovigen” » Een vrouw in de kerk » Ultieme kans voor ambitieus akkoord » Eenmaal katholiek altijd katholiek » Tussen zwijgen en spreken » Herinterpretatie zou weldaad zijn voor Koran » “Zonder langetermijnstrategie komen we er niet meer uit” » “Erfgoed dient gemeenschapsvormende kracht te zijn”
18/11/2015 823 » Tertio 823 van 18 november 2015 » Biograaf Hitler Ian Kershaw gidst lezers door oorlogshel » Binnenperspectief garandeert veelkleurige televisie » “Kwaliteit gaat voor op snelheid nieuws” » “Vreedzaam strijden voor rechtvaardigheid” » Fraternité » Niet weg kunnen uit hel, toen en nu » “Wanhopig de ‘zin’ zoeken in waanzinnig inferno” » God kan (niet) alles » Uitdoofscenario treft Braambos » “Meer oog hebben voor echte doelstellingen islam en Koran” » Lange schaduw van het verleden » Word wie je bent » “Kwaliteit nieuws gaat voor op snelheid” » “Ik heb weinig hoop voor Rusland”
12/11/2015 822 » Tertio 822 van 12 november 2015 » “Geweld voor eens en voor altijd opgeven” » Franciscus reist in Afrika naar oorlogsgebied » Jozef De Kesel kiest voor geëngageerde kerk » De Kesel kiest voor geëngageerde kerk » Met u ben ik christen » “Zelfs bij provocatie geweld opgeven” » “Kerken blijven voortrekkers in ombouw van het land” » Spinraggen van integriteit » Franciscus reist naar oorlogsgebied » Christenen doen al eeuwen aan vooruitgangsdenken » Meuwissen krijgt vioolbestellingen uit hele wereld » Vijftig jaar Catacombenpact » “Barmhartigheid begint bij respect en eerbied” » “Gemeenschapsleven is gave en uitdaging”
04/11/2015 821 » Tertio 821 van 4 november 2015 » God is DJ » Kerkopbouw in tijden van afbraak » Breng internetgebruikers online burgerschap bij » God is een DJ » Verspreide slagorde bekampen » Mannen en vrouwen zijn niet gelijk » Van sport naar protestantisme » Beeldbank van christendom » Laatste oordeel » Pop- en rockbands die zingend bidden » Waar blijft de kerk? » Mont Ventoux geeft en neemt » Hoe geloofwaardig is het geloof? » “Breng internetgebruikers online burgerschap bij” » “Geloof is geen zaak van prestatie”
28/10/2015 820 » Tertio 820 van 28 oktober 2015 » Rouwen en afscheid nemen » “Ngo’s en bedrijven bevruchten elkaar” » “Edith Stein is geen abstract icoon” » “Verlies niet verwerken, maar bewerken” » Paradoxale victorie » Niets is veranderd maar alles is anders » Mijn kleine heiligen » De dood een plaats geven in het leven » “Sluit de ander niet op in het eigene” » Vergeten Waalse parel » Helletocht naar en in Auschwitz » “Bedrijven en ngo’s bevruchten elkaar” » “Als schrijvend chirurg voel ik me instrument van God”

Pagina's